Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Nieuw samenwerkingsproject doctorandi universiteiten Hasselt en Luik    12 dec 2011

12 dec 2011

Integreren in een andere cultuur of een andere taal leren loopt niet altijd van een leien dakje. Met dit in het achterhoofd, starten de Universiteit Hasselt en de Université de Liège een doctorale samenwerking: Mob-i-doc. Vlaamse en Waalse doctoraatsstudenten slaan de handen in elkaar. Hun doel? De intergemeenschappelijke mobiliteit vereenvoudigen en wederzijds respect opbrengen voor andermans cultuur. Een rasecht Belgisch project voor en door doctorandi. De kick off van het netwerk vond op maandag 12 december 2011 plaats in het Château de Colonster van de Universiteit Luik.    

Voor en door doctoraatsstudenten
Op nauwelijks 40 kilometer afstand van elkaar zijn de universiteiten van Hasselt en Luik al sinds jaar en dag partners in het universitaire netwerk ALMA (Aken-Luik-Maastricht). Mob-i-doc is een wederzijdse samenwerking tussen Vlaamse en Waalse doctoraatsstudenten. Het zijn de doctorandi zelf die dit project op poten hebben gezet. De samenwerking doelt op de intensivering en de vereenvoudiging van de inter-gemeenschappelijke mobiliteit van doctorandi en het wederzijds opbrengen van respect voor andermans cultuur. Het project werd door de Koning Boudewijn Stichting, en meer in het bijzonder het Prins Philippe Fonds, gefinancierd. De academische en administratieve gelederen van beide universiteiten ondersteunen het actief. De rectoren van beide universiteiten en de deelnemende doctorandi waren bij de kick off van Mob-i-doc aanwezig. 

Vlaamse en Waalse ervaringen uitwisselen
In de komende weken zet een interdisciplinair team van doctoraatsstudenten de theorie om in de praktijk. Zij zullen het project nauwer uitwerken. Ze doen daarvoor beroep op experts uit de onderzoeksadministraties. De samenwerking is gestoeld op diverse pijlers. Zo maken de doctoraatsstudenten kennis met de (organisatie)structuren en wisselen ze hun ervaringen als jonge onderzoeker aan een Vlaamse of Waalse universiteit uit.  Wat moet er gebeuren voor de integratie en acceptatie van een doctoraatsstudent die aan de andere kant van de taalgrens verblijft? Dat bespreken ze samen. Daarnaast bereiden ze ook een workshop voor rond de mobiliteit van doctoraatsstudenten in België.

Mooi resultaat overstijgt de spanningen
De naam ‘Mob-i-doc’ is het resultaat van een acroniemwedstrijd. Het verbindend element ‘i’ staat voor de inter-gemeenschappelijke opening en mobiliteit tussen de beide gemeenschappen. Het verwijst ook naar de mogelijke internationale opening. Met de lancering van dit samenwerkingsproject maken de jonge academici duidelijk dat ze samen een mooi resultaat willen bereiken, ondanks de veelbesproken gemeenschappelijke spanningen. Naast de interculturele en wetenschappelijke invalshoeken vormt Mob-i-doc ook een prima basis voor het opdoen van extra taalcompetenties.