Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Ook NVAO zet licht op groen voor master in de rechten    18 jan 2011

18 jan 2011

CONTACTPERSOON

Mevrouw Ingrid VRANCKEN

32-11-269024

ingrid.vrancken@uhasselt.be


In mei 2010 besliste de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs al dat de masteropleiding inspeelt op een maatschappelijke behoefte en een positieve bijdrage zal leveren aan de kennissamenleving en de arbeidsmarkt. Verwacht wordt dat de overheid nu ook de master snel definitief zal erkennen.

“Na deze goedkeuring zullen we dus in september 2011 de volledige opleiding (bachelor én master) op de gloednieuwe campus in Hasselt kunnen organiseren”, glundert rector Luc De Schepper. “De rechtenopleiding aan UHasselt kwam er in de eerste plaats om de onderparticipatie van Limburgse studenten te remediëren. Met de inrichting van de master kunnen we daar nu verder werk van maken”, zegt rector De Schepper. Hij benadrukt ook dat de master toegang zal geven tot alle juridische beroepen.

Keurmerk
De NVAO is een bij verdrag tussen Nederland en Vlaanderen opgerichte publieke instelling die in beide regio’s de kwaliteit van het hoger onderwijs waarborgt. Met haar positieve beoordeling heeft deze onafhankelijke organisatie te kennen gegeven dat de rechtenopleiding aan UHasselt voldoet aan vooraf bepaalde kwaliteits- en niveauvereisten. Zij is daarmee voorzien van een onderwijskeurmerk, een objectieve bevestiging die studenten en werkgevers ervan verzekert dat de opleiding de internationale standaarden voor academische opleidingen behaalt.

Uniek
“De voorgedragen masteropleiding behelst een aantrekkelijk programma, dat zich met een specialistische en een generalistische afstudeerrichting onderscheidt van wat elders aan juridische opleidingen in Vlaanderen wordt aangeboden”, aldus NVAO. Decaan Gunter Maes kan dat alleen maar beamen: “Onze rechtenopleiding onderscheidt zich inderdaad van de andere Vlaamse rechtenopleidingen door haar studieprogramma en haar onderwijsmodel. Zowel in het bachelor- als in het masterprogramma wordt aandacht besteed aan de internationale en Europese dimensie van het recht. Op die manier maken studenten meteen van bij de start van de opleiding kennis met het Europese perspectief. Verder wordt de leerstof ingeleid en besproken aan de hand van zelfstudieopdrachten en van op de praktijk gebaseerde casussen. Kleinschaligheid en actieve begeleiding van het leerproces staan daarbij centraal.”

Twee afstudeerrichtingen
De masteropleiding kent twee afstudeerrichtingen:

  • ‘Overheid en recht’ staat open voor studenten die belang stellen in het publiek recht en die een loopbaan als bestuursjurist op lokaal, nationaal of Europees niveau ambiëren. Ook een aantal afgestudeerden zal zijn weg vinden naar de socio-profit sector en naar advocatenkantoren die zich toeleggen op het publiek recht.
  • De afstudeerrichting ‘Rechtsbedeling’ wil studenten een brede, algemene vorming aanbieden. Van de afgestudeerden uit deze richting wordt verwacht dat zij vlot werk vinden in de meer klassieke juridische beroepen.

Professor Maes voegt er nog aan toe dat de masteropleiding ook focust op het recht als instrument van conflictvermijding, -hantering en –oplossing. In de beide afstudeerrichtingen komen faciliterende strategieën bij het oplossen van juridische problemen tot stand. Dit is een echte innovatie voor rechtenopleidingen in Vlaanderen.

De masteropleiding wordt grotendeels door proffen van UHasselt verzorgd met medewerking van K.U.Leuven en van Universiteit Maastricht.

Vervolgmogelijkheden aan minstens drie universiteiten
De bacheloropleiding in de rechten ging op 15 september 2008 van start met 270 studenten. Inmiddels telt de opleiding 610 studenten en studeert de eerste lichting bachelors in juli 2011 af. Deze afgestudeerden kunnen dan doorstromen naar de masteropleiding aan UHasselt. Dankzij het samenwerkingsverband kunnen zij ook opteren voor een masteropleiding in de rechten aan de universiteiten van Leuven en Maastricht.

Meer info