Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Panelgesprek ‘Elektrische mobiliteit’ @ UHasselt    4 nov 2011

4 nov 2011

Allereerste alumniactiviteit Verkeerskunde
Op dinsdag 8 november 2011 gaat de eerste activiteit van de alumni Verkeerskunde door.  Wat mag u verwachten? Een boeiend panelgesprek rond ‘Elektrische mobiliteit’ met enkele prominente deelnemers. De eerste alumnibijeenkomst vindt plaats in aula H2 van de Universiteit Hasselt van 19u tot 20u45. Naast verkeersveiligheids- en mobiliteitsaspecten worden ook bredere maatschappelijke en economische gevolgen belicht.  Dit maakt het ook voor niet-verkeerskundigen interessant. Elektrische mobiliteit wordt immers gezien als ‘de’ toekomst, en zal fundamentele gevolgen hebben voor de gehele samenleving.

Subsidies, files, milieu en sluipmoordenaars
Vele mensen worstelen met vragen over elektrische mobiliteit. Op welke manier wil de overheid elektrische mobiliteit aanmoedigen? Bestaat de kans dat sterke subsidies voor elektrische mobiliteit de files en parkeerdruk in steden doen toenemen? Of omgekeerd: kan de hoge prijs van elektrische voertuigen leiden tot vervoersarmoede voor bepaalde groepen? Welke rol moet Europa spelen? Hoe zal met de wijzigende vraag naar energie worden omgegaan indien er een massale inverkeerstelling van elektrische voertuigen optreedt? Welke invloed kunnen we verwachten op de energiekosten voor zowel de gewone burger als de bedrijven? Zijn elektrische voertuigen geruisloze ‘sluipmoordenaars’ voor onoplettende zwakke weggebruikers? En wat is de milieu-impact als al die versleten batterijen achteraf weer moeten verwerkt worden? Over deze en andere vragen wisselen onze panelleden van gedachte tijdens het gemodereerd panelgesprek.

Goedgevuld programma
Het programma ziet er als volgt uit:
• 19u-20u30: Inleiding en paneldebat rond elektrische mobiliteit. Het debat wordt gemodereerd door Eric Donckier, Chef Politieke Redactie bij Het Belang van Limburg.
• 20u30: Afsluitende speech van Vlaams minister Ingrid Lieten
• 20u45: Voorstelling naam en logo alumnivereniging

Panelleden:
- Dr. ir. André Vits: voormalig hoofd ICT voor Mobiliteit van de Europese Commissie
- Gerrit Jan Schaeffer: expert milieu, directeur Energie VITO
- Joost Kaesemans: directeur communicatie Febiac
- Willy Miermans: verkeerssocioloog UHasselt, PHL en Provinciale Auditcommissie
- Prof. dr. Davy Janssens: expert verplaatsingsgedrag, UHasselt
- Dr. Stijn Daniels: expert verkeersveiligheid, UHasselt

Interesse?
Wilt u het panelgesprek graag zelf bijwonen? Goed nieuws: inschrijven kan nog tot ten laatste maandag 7 november met een mailtje naar alumniverkeerskunde@uhasselt.be. Het debat is publiekelijk toegankelijk en helemaal gratis. Let wel: inschrijven is verplicht.