Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Prijs VKW-Limburg voor duo-masterproef     13 jul 2011

13 jul 2011

Onder de titel "Een vergelijking van meetmethoden voor winkelimago. Gevalstudie: JBC in vergelijking met zijn naaste concurrenten" bestuderen de twee studenten de mogelijke meetmethoden om een winkelimago te bepalen en gaan ze na of deze methoden al dan niet tot een consistent resultaat leiden. Kledingketens in Vlaanderen en JBC in het bijzonder vormen het toneel voor de gevalstudie. Het kwalitatief onderzoek bestaat uit interviews afgenomen van klanten en van Roberto Pergola, marketingmanager van JBC. Voor het kwantitatief onderzoek hebben de studenten ieder twee verschillende enquêtes laten invullen door klanten.

De imagoresultaten van de enquêtes leiden globaal tot hetzelfde besluit: Esprit beschikt over het beste imago, gevolgd door JBC, Zara, H&M en C&A. Daarnaast resulteert het onderzoek in een aantal conclusies en aanbevelingen voor kledingketen JBC. De globale evaluatie van de winkelketen is positief, JBC zit met zijn huidige beleid dus op het juiste spoor. Zeker op de imagodimensies kindvriendelijkheid, beloningssystemen en overzichtelijkheid scoort de winkelketen hoog.

In het opstellen en verdedigen van hun masterproeven werden Carmen Baeten en Anne Merken begeleid door hun promotor prof. dr. Gilbert Swinnen en copromotor Kim Willems. De twee studenten studeerden afgelopen vrijdag officieel af als master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur,  met afstudeerrichting marketing. Tijdens de proclamatie kregen ze felicitaties en een geldprijs uit handen van Johan Schildermans van VKW Limburg.