Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Provinciale Bibliotheek Limburg en UHasselt bundelen de krachten    24 nov 2011

24 nov 2011

Faculteit in volle expansie
De faculteit Rechten van de UHasselt is een groot succes. Momenteel leidt de faculteit zo’n 750 juristen-in-spe op en werken er al een tiental onderzoekers aan een doctoraat. Op zeer korte tijd zal het aantal onderzoekers nog eens flink toenemen. Anne Mie Draye, decaan van de faculteit Rechten, juicht de samenwerking met de PBL dan ook toe: “Voor onze rechtenstudenten en voor onze onderzoekers is de samenwerking met de PBL van groot belang. In de eerste plaats dan voor de bachelorstudenten. Eigenlijk is een bibliotheek voor een jurist een heus ‘onderzoekslabo’: vlotte toegang tot rechtsbronnen en tot de meest actuele juridische informatie is absoluut noodzakelijk voor onderwijs, onderzoek en advisering. We zijn dan ook bijzonder blij met de mogelijkheden die de PBL ons nu biedt. Het is een eerste stap naar een echte Limburgse rechtsbibliotheek, waaraan onze faculteit graag meewerkt.”

De best mogelijke bibliotheekvoorziening
Ook gedeputeerde Jean-Paul Peuskens is erg enthousiast over de samenwerking: “Toen de UHasselt de PBL dit voorjaar vroeg om mee partner te worden in de “Rechtsbibliotheek Limburg” zagen we meteen de mogelijkheden. Met deze samenwerking wil de bibliotheek de faculteit Rechten in Limburg mee versterken en verder uitbouwen. Tegelijkertijd zetten we op deze manier een duurzaam samenwerkingsverband op om de best mogelijke bibliotheekvoorziening uit te bouwen. Het ruime collectieaanbod voor de verschillende rechtstakken en de fysieke nabijheid van de rechtencampus en de PBL gaven voor ons de doorslag.”

Limburgse Rechtsbibliotheek
Deze samenwerking is een eerste concrete stap in de realisatie van het netwerk “Rechtsbibliotheek Limburg”, een samenwerkingsverband dat open staat voor alle bibliotheken met rechtscollecties in Limburg. De UHasselt zette al eerder, samen met de FOD Justitie, haar schouders onder dit grootschalige project. De hoeksteen van deze samenwerking  wordt de gespecialiseerde onderzoeksbibliotheek voor studenten en juristen, die in het nieuwe justitiegebouw zal ondergebracht worden. Deze samenwerking tussen PBL en de UHasselt is al een mooie eerste stap in deze richting.