Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Studenten bereiken akkoord over tentfuiven    5 apr 2011

5 apr 2011

Op vraag van gouverneur Herman Reynders was het voltallige college van burgemeester en schepenen te gast in het provinciehuis voor een overlegmoment met de studenten en de rector van UHasselt. Doel van dit overleg was een finaal en evenwichtig akkoord te bereiken.

Na dit overleg is het college van burgemeester en schepenen in uitzonderlijke zitting samengekomen en kwam tot volgende besluiten:

 • het zwaartepunt van de tentfuiven wordt verplaatst naar drie weken;
 • er geldt een maximum van twee fuiven per vereniging;
 • verenigingen worden verplicht de geluidsbronnen maximaal te spreiden;
 • er geldt een maximum geluidsniveau van 95 dBA;
 • fuiven eindigen ten laatste om twee uur ʻs nachts;
 • het bereikte geluidsniveau op de fuiven kan door iedereen op internet bekeken worden;
 • het wettelijke geluidsniveau aan woningen wordt niet overschreden;
 • in geval van optredens ligt het maximum geluidsniveau op 103 dBA;
 • optredens moeten ten laatste eindigen om elf uur ʻs avonds;
 • tentfuiven vinden plaats op het voetbalveld tegenover de Universiteit Hasselt voor verenigingen van de universiteit;
 • tentfuiven voor de verenigingen van de Katholieke Hogeschool Limburg vinden plaats op de aangrenzende parking.

De studentenverenigingen gaan volledig akkoord met deze bepalingen en engageren zich ertoe dat zij de bevolking tijdig zullen informeren over de festiviteiten. Om de veiligheid te garanderen zal beroep gedaan worden op de lokale politiediensten en private veiligheidsdiensten.

De studenten zijn ook streng voor zichzelf: studentenverenigingen die bovenstaande bepalingen met de voeten treden, worden onherroepelijk gestraft. Zij mogen het volgende jaar geen fuiven meer organiseren!

De studentenverenigingen nodigen iedereen uit om de komende weken van hun activiteiten te komen genieten en er samen een pint (op) te drinken!!!