Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Thesis UHasselt-handelsingenieur levert Landbouwkrediet Award op    15 dec 2011

15 dec 2011

Een duurzame landbouw steunt op een ecologische, sociale en economische pijler. Het thesisonderzoek van Stefanie focust als één van de eersten op een belangrijk aspect van de economische pijler: de bedrijfsrisico’s. De recente crisis binnen de Belgische melkveesector maakte immers duidelijk dat het risico dat landbouwers lopen, dieper onderzocht moet worden.

Daalt de melkprijs met 10%? Dan daalt het inkomen met 21%
Voor haar thesisonderzoek maakte Stefanie gebruik van de boekhoudkundige gegevens van 105 gespecialiseerde melkveebedrijven. Ze onderzocht de invloed van acht bedrijfsparameters op het arbeidsinkomen van de melkveehouders. Wat bleek? Voornamelijk de invloed van de melkprijs op het arbeidsinkomen is zeer sterk. Gemiddeld veroorzaakt een daling van de melkprijs met 10%, een daling van het arbeidsinkomen met 21%. Aangezien de melkprijs op wereldniveau bepaald wordt, kunnen schommelingen op wereldvlak belangrijke gevolgen hebben op het niveau van een individueel bedrijf in België. De tweede belangrijkste beïnvloedende factor is de voerkost.

Kleine bedrijven lopen meer risico
Verder onderzocht Stefanie het verband tussen de bedrijfsgrootte en de mate waarin een bedrijf risico loopt. De conclusie is dat kleine bedrijven meer risico lopen dan middelgrote en grote bedrijven. Dit onderlijnde ze verder door een analyse van de hefboomwerkingen op de bedrijven. Hefbomen zijn versterkende mechanismen die inwerken op de belangrijkste componenten van het arbeidsinkomen. Tot slot bekeek Stefanie enkele beleidsmaatregelen die de overheid kan toepassen om melkveebedrijven te ondersteunen. De conclusie: een melkprijsondersteuning heeft het meeste effect op het arbeidsinkomen.

Landbouwkrediet Award?
Landbouwkrediet bekroont met haar award afgestudeerde masters die interessant zijn voor de bank en/of voor het brede publiek en bijdragen tot een effectieve impact op de land- en tuinbouw en/of de sectoren stroomop- en stroomafwaarts. Ook binnen de krijtlijnen van het duurzame landbouwmodel vallen en prioriteit geven aan economisch aanvaardbare oplossingen zijn belangrijke criteria.