Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt, ZOL en Jessa investeren fors in gezamenlijk klinisch onderzoek    11 okt 2011

11 okt 2011

Gebundelde krachten kunnen meer
“Met het LCRP hebben we de ambitie om wetenschappelijk onderzoek van uitmuntende internationale kwaliteit te verrichten in zes medische domeinen”, aldus prof. dr. Piet Stinissen, decaan van de faculteit Geneeskunde. Concreet gaat het om klinisch onderzoek in: oncologie, cardiologie, gynaecologie/fertiliteit, obesitas, anesthesie/centraal zenuwstelsel en infectieziekten. Door intensief samen te werken willen de faculteit Geneeskunde van de UHasselt, het Jessaziekenhuis en het Ziekenhuis Oost-Limburg het gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek gevoelig versterken en een leidend centrum worden voor klinisch onderzoek.

Leidende onderzoekscentra, top-medische zorgcentra
“Binnen het Jessa Ziekenhuis en het ZOL is er in deze domeinen al een sterke onderzoeksexpertise beschikbaar”, vertellen dr. Frank Weekers en dr. Hubert Vandeput, medisch directeur van respectievelijk Jessa en ZOL. “Met deze nieuwe projecten kunnen we ons echter verder profileren als leidende onderzoekscentra in deze domeinen en als wetenschappelijk onderbouwde top-medische zorgcentra in de provincie.” Dit intensief samenwerkingsverband voor patiëntgerichte life-scienceresearch wordt gefinancierd door de stichting Limburg Sterk Merk (LSM) en de drie partners (3.4 miljoen euro).

Meerwaarde voor de dagdagelijkse patiëntenzorg
Binnen het LCRP, dat over vijf jaar loopt, worden elf doctoraatsprojecten in de (bio)medische wetenschappelijk gerealiseerd. De resultaten van deze onderzoeksprojecten zullen niet ongemerkt voorbij gaan: ze zullen uitmonden in talrijke internationale wetenschappelijke publicaties en presentaties op internationale medische congressen en symposia. “Maar onze verwachtingen reiken nog verder”, verklaart gouverneur Herman Reynders, tevens voorzitter van LSM. “Door de onderzoeksresultaten toe te passen in de dagdagelijkse praktijk, zal deze academische uitbouw van het medisch-wetenschappelijk onderzoek in de provincie ook bijdragen tot een verbeterde patiëntenzorg in de Limburgse ziekenhuizen”.