Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt-handelsingenieur Hanne Hollon in de prijzen met masterproef     2 dec 2011

2 dec 2011

Ze nam de prijs tijdens een academische zitting op 25 november 2011 in ontvangst uit de handen van  Willy Krikilion, Voorzitter van de Jury Accountantsprijs, en Leo Stessens, voorzitter van het KBAB. Hanne kreeg een oorkonde en een cheque ter waarde van 750 euro.  Promotor prof. dr. Roger Mercken woonde de prijsuitreiking bij.

Het onderwerp van Hanne’s masterproef was ‘Evolutie van de audithonoraria tijdens de financiële crisis‘. Ze ging na of de audithonoraria veranderd zijn tijdens de financiële crisis. De financiële crisis heeft ertoe geleid dat het grote publiek zijn vertrouwen kwijt is in de ondernemingen. Om dat vertrouwen terug te herstellen, kunnen de ondernemingen een hogere kwaliteit van de audit eisen. Daarnaast wordt de bedrijfsrevisor geconfronteerd met een hogere kans op materiële fouten in de jaarrekening door de financiële crisis. Het auditrisico is dan ook hoger. Men moet aandacht schenken aan de kostenbesparingen die de ondernemingen willen doorvoeren ten gevolge van de financiële crisis. Ook de verhoogde concurrentie tussen de auditkantoren, die een neerwaartse druk op het audithonorarium meebrengen, mogen we niet over het hoofd zien.