Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt-handelsingenieur Tim Wilms wint VIB-award     9 dec 2011

9 dec 2011

Bedrijven vinden het steeds belangrijker om hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Maar hoe goed lukt dat nu echt? UHasselt-handelsingenieur Tim Wilms nam groene aankopen van acht bedrijven onder de loep in zijn thesis over ’Green purchasing’, de ecologische voetafdruk van je bedrijf zo klein mogelijk houden door op een verantwoorde wijze aankopen te doen. Bijvoorbeeld door toxische stoffen te beperken of zo weinig mogelijk afval te produceren. Tim Wilms won met zijn eindverhandeling de prestigieuze award voor ‘Best Thesis on Procurement and Supply Management 2011’ van de Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek (VIB). Op 8 december 2011 mocht hij de prijs in ontvangst nemen tijdens het Gala Award Event in Gent. Zijn thesis krijgt trouwens een mooi vervolg: UHasselt en VIB starten midden januari een onderzoek naar groene aankopen van een honderdtal bedrijven.

Thesis krijgt vervolg
Handelsingenieur Tim Wilms van de UHasselt kwam als winnaar uit de bus met zijn ‘Green purchasing’. “Uiteraard ben ik blij dat ik deze prijs gewonnen heb! Ik heb hard aan mijn thesis gewerkt en het geeft dan ook extra voldoening als je naast je promotoren ook andere mensen met je werk weet te boeien.  Niet alleen leerde ik veel over Green purchasing, ik leerde tevens contacten leggen met grote bedrijven, iets wat ik zeker nog zal kunnen gebruiken in mijn latere carrière”, zegt Tim, die nu als ‘Young Professional’ bij Capgemini werkt. Tims thesis krijgt nog een mooi vervolg. Het oorspronkelijke opzet voor zijn eindverhandeling was een enquête bij bedrijven in samenwerking met VIB. De plannen wijzigden echter, waardoor dit onderzoek in eerste instantie niet kon doorgaan. UHasselt start de enquête samen met VIB nu wel op, waarschijnlijk midden januari 2012. De ondervraging peilt naar enkele beschrijvende kenmerken van een honderdtal bedrijven op vlak van groen aankopen, zoals hun houding er tegenover en waarom ze het al dan niet doen. Dit moet een breder zicht geven op hoe groen hun ecologische voetafdruk nu echt is en welke motivaties en hinderpalen diverse groepen bedrijven op hun weg daar naartoe ondervinden.

“Hoe groen zijn de aankopen van uw bedrijf?”
De VIB-jury koos voor de thesis van Tim omdat hij het volledige aankoop-, supply chain-aspect beschrijft en omdat de titel ‘Green purchasing: Drivers & Inhibitors’ volledig aan bod komt. Voor zijn thesis spitte Tim zo’n 120 wetenschappelijke artikels en documenten uit en verwerkte hij alles in een diepgaande literatuurstudie. Hij ging dus uit van een stevige theoretische basis. Dit wist de jury te appreciëren, net zoals het feit dat Tim de theorie toetste aan de praktijk. Hij bezocht een achttal bedrijven, waaronder SKF Group en Ford Motors Company, en bestudeerde hun inspanningen op vlak van groene aankopen. Hij concludeerde dat alle onderzochte bedrijven ‘green purchasing’ naar waarde schatten, maar dat het voor sommigen toch belangrijker is dan voor anderen. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend. Zo hechten ondernemingen met een moederbedrijf in Amerika bijvoorbeeld wel waarde aan groen aankopen, maar enkel als de kosten binnen erg strikte limieten blijven. Tims promotor was prof. dr. Gilbert Swinnen, zijn co-promotor was Wouter Faes. Hij werkte heel graag met Tim samen: “Tim is een harde en serieuze werker. Zo onderzocht hij bijvoorbeeld ook een Luiks bedrijf, waarbij hij zijn beste Frans moest bovenhalen. Hij heeft echt geknokt voor zijn thesis. En dat hier nu een vervolg aan gebreid wordt, maakt het nog mooier.”