Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt opent faculteitsgebouw rechten in Hasseltse binnenstad    29 mrt 2011

29 mrt 2011

De gedenksteen is een miniatuurversie van het karaktervolle, waaiervormig gebouw en ook het citaat van Benjamin Disraeli is niet toevallig gekozen. “Het symboliseert onze rechtenopleiding als een dynamische wetenschap die mee-denkt en mee-evalueert met mens en maatschappij”, aldus beheerder Marie-Paule Jacobs.

De rector omschreef de opening van het nieuwe gebouw als een mijlpaal in de geschiedenis van de UHasselt. Luc De Schepper: “Hier en daar werd er aan getwijfeld of het realistisch was toen de UHasselt in 2004, in het kader van het Limburgplan, het idee naar voren bracht om een nieuwe rechtenfaculteit op te richten. Maar velen in Limburg – zeer velen – hebben zich met enthousiasme achter dit plan geschaard. Dankzij de inzet van velen is het ook gelukt: in 2008 ging de bacheloropleiding rechten van start in een samenwerkingsverband met de Universiteit Maastricht en de K.U.Leuven. En vanaf volgend academiejaar kunnen we nu ook de master aanbieden.”

Ook voor de stad Hasselt was het een belangrijke dag. Burgemeester Hilde Claes gaf aan dat de stad al enkele jaren reikhalzend uitkijkt naar de komst van de unief. Hilde Claes: “De komende jaren gaan we ons beleid nóg meer afstemmen op studenten. We willen dat de studenten integraal deel zullen uitmaken van onze stad; dat ze zich hier écht thuis zullen voelen. Ik ben ervan overtuigd dat Hasselt zeer goed zal gedijen als nieuwste universiteitsstad.”

Minister Jo Vandeurzen benadrukte in zijn toespraak dat we als Limburgers fier mogen zijn op dit project dat we met zijn allen samen gerealiseerd hebben. “De opening van dit gebouw is de apotheose van een enorm gedurfd project waarvoor alle Limburgers hebben samengewerkt”, aldus de minister. “Dankzij het brede maatschappelijke draagvlak dat we gecreëerd hebben, hebben we stenen in de rivier kunnen verleggen. En daarop mogen we terecht fier zijn.” Jo Vandeurzen riep de UHasselt op om in de nabije toekomst ook te excelleren op het vlak van de hervorming van justitie. Minister Vandeurzen: “Ik hoop dat deze faculteit rechten de komende maanden een heus labo zal zijn om de hervormingen binnen justitie voor te bereiden en mogelijk te maken. Die hervormingen zullen immers moeten geplaatst worden binnen een Europese en internationale context. De Hasseltse faculteit rechten kan daarin zeker een pioniersrol spelen.”

Ook minister Ingrid Lieten uitte haar tevredenheid over de perfect geoliede samenwerking tussen Limburg en Brussel. “De opstart van deze nieuwe opleiding is enkel mogelijk geweest dankzij de prefinanciering met Limburgse middelen. Dat mogen we nooit vergeten,” aldus minister Lieten. “Als minister van innovatie ben ik er zeker van dat de rechtenopleiding in goede handen is bij de UHasselt. Onze Limburgse universiteit zorgt uitermate efficiënt voor de kennisontwikkeling van onze provincie. Als minister van innovatie ben ik goedgeplaatst om te zeggen dat de UHasselt dat ook al doet op het vlak van life sciences en cleantech. Kortom: onze unief zet in op de toekomst van en voor Limburg.”

Gouverneur Herman Reynders was vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling van het ‘rechtendossier’ én met de komst van de UHasselt naar Hasselt. Hij charmeerde dan ook alle aanwezigen met zijn slotwoorden dat “samenhorigheid in Limburg van het allergrootste belang is voor de vooruitgang van onze provincie. Dit moeilijke dossier, dat bijzonder mooi is afgerond, is daarvan het beste bewijs.”