Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Universiteit Hasselt krijgt het label “HR Excellence in Research”    15 jul 2011

15 jul 2011

Met dit label wenst de Europese Commissie onderzoeksinstellingen te stimuleren om aandacht te schenken aan het HR beleid naar onderzoekers toe, zowel op het gebied van rekrutering, werkvoorwaarden en sociale zekerheid als opleiding en ontwikkeling. Ook de ethische en professionele waarden die inherent zijn aan het beroep van onderzoeker worden erin opgenomen.

Universiteit Hasselt heeft een lange traditie inzake HR beleid naar onderzoekers toe. Zo bestaat het loopbaanplan voor BAP al sinds 2004, worden verschillende faciliteiten aangeboden om de work-life balans wat meer in evenwicht te brengen en participeert Universiteit Hasselt in een pilootgroep van 40 Europese onderzoeksinstellingen die de concrete uitwerking van het Europese Handvest voor onderzoekers verder mee vorm gegeven hebben. Uit de resultaten van de enquête die vorige zomer werd afgenomen door het Expertisecentrum voor O&O-monitoring (ECOOM) bij de Senior Onderzoekers van alle Vlaamse Universiteiten blijkt dat de onderzoekers van de Universiteit Hasselt dit personeelsbeleid weten te appreciëren, getuigen daarvan de hoge tevredenheidspercentages en het hoge percentage onderzoekers dat aan de Universiteit Hasselt zijn loopbaan verder wenst uit te bouwen. Over de resultaten van deze enquête volgt nog meer informatie na de zomer.

Het label “HR Excellence in Research” is een stimulans voor Universiteit Hasselt om het HR beleid voor onderzoekers verder uit te werken en vormt een bijkomende troef in de voortdurende zoektocht naar talentvolle onderzoekers.
De integrale tekst van de HR Strategie van de Universiteit Hasselt kunt u hier downloaden.