Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Zonnecelpioniers in de bloemetjes gezet    29 okt 2011

29 okt 2011

Prof.dr. ir. René A.J. Janssen en Prof.dr. Dirk Vanderzande verrichtten in de Euregio Maas-Rijn pionierswerk in het opstarten en uitbouwen van het onderzoek in het domein van ‘organische halfgeleiders en organische elektronica’. Organische elektronica is een veelbelovende emerging technology met toepassingen zoals organische LEDs, transistoren en zonnecellen.  Het pionierswerk van Prof. Janssen en Prof. Vanderzande heeft significant bijgedragen tot een sterke uitbouw van de knowhow in dit domein in de Euregio Maas-Rijn. Daardoor kan deze regio verder uitgroeien tot een toptechnologie regio in het domein van organische elektronica.

Prof. dr. ir. René A.J. Janssen is als hoogleraar verbonden aan de TU Eindhoven in het departement ‘Molecular Materials and Nanosystems’. Hij voert internationaal toponderzoek uit in het domein van de materiaalkunde en meer specifiek naar materialen, die bijdragen tot de ontwikkeling van duurzame energiebronnen.
Prof. Janssen heeft een grote wetenschappelijke bijdrage geleverd op het gebied van de functionele moleculaire materialen en organische halfgeleiders. Hij geniet internationale erkenning omwille van zijn talrijke baanbrekende bijdragen op het gebied van polymere zonnecellen, beter bekend als plastic zonnecellen. Zijn baanbrekend onderzoek omtrent tandem organische zonnecellen haalde de cover van het gerenommeerd vaktijdschrift ‘Advanced Functional Materials’.  Ook op het domein van hybride zonnecellen, zonnecellen op basis van organische materialen en anorganische nanomaterialen, is het onderzoek in de groep van Prof. Janssen van wereldniveau.

Omwille van bovenstaande expertise nodigen buitenlandse universiteiten, zoals de Univerisity of Florida, hem regelmatig uit als visiting professor. Daarnaast is hij editor van het tijdschrift ‘Organic Electronics’ en is hij gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Dat is een groot eerbetoon is voor een wetenschappelijke carrière.

Prof. dr. Dirk Vanderzande is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Universiteit Hasselt binnen de onderzoeksgroep ‘Organische en bio-polymere chemie’ van het Instituut voor Materiaalonderzoek. Sinds 2010 is hij directeur van dit Instituut. Het onderzoek dat hij vanaf 1988 heeft uitgebouwd, situeert zich in het domein van organische synthese en polymeersynthese met een specifieke aandacht voor het ontwikkelen van organische halfgeleiders voor toepassingen in plastic zonnecellen. De sulphinyl-synthese route door hem ontwikkeld, wordt in dit domein ook de ‘Vanderzande-route’ genoemd. Organische zonnecellen bereid met sulphinyl MDMO-PPV hebben nog steeds het efficiëntiewereldrecord voor deze klasse van polymeren. Vanuit deze expertise is zijn onderzoeksgroep sterk aanwezig in zowel nationale als Europese netwerken en projecten.

In België vervult Dirk Vanderzande een toonaangevende rol in de ontwikkeling van organische materialen voor plastic elektronica. Hij is o.a. een founding father van het spin-off bedrijf LUMOZA dat actief is in het domein van printbare displays. Maar ook buiten België heeft hij een internationale reputatie gevestigd in het onderzoek naar plastic halfgeleiders, die momenteel bv. in plastic zonnecellen worden gebruikt. Gezien zijn expertise wil hij als directeur het onderzoek rond alternatieve energiesystemen verder uitbreiden.