Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Academiejaar officieel geopend    28 sep 2012

28 sep 2012

Met de stoet der togati door de Hasseltse binnenstad, de uitreiking van de Diversiteitsprijs (voorheen Prijs voor de meest verdienstelijke allochtone student) en een academische zitting, hebben de Universiteit Hasselt en de hogescholen Xios en PHL – haar twee partners in de Associatie – op 28 september 2012 het startschot gegeven voor een nieuw academiejaar. Op de academische openingszitting was naast rector Luc De Schepper ook Vlaams minister-president Kris Peeters aanwezig. “De Associatie Universiteit en Hogescholen Limburg staat sterker dan ooit om haar rol in het Vlaams onderwijslandschap ten volle te kunnen spelen”, aldus de minister-president.

In zijn toespraak op de academische openingszitting keek rector Luc De Schepper vooruit naar de integratie - over een jaar - van academische hogeschoolopleidingen in de universiteit. “Het komende academiejaar staan wij voor een belangrijke uitdaging om deze verbouwing van de universiteit en hogeschool tot een goed einde te brengen”, luidde het. Toch toonde rector De Schepper zich ervan overtuigd dat UHasselt, Xios en PHL sterker uit deze “verbouwing” zullen komen. “De nieuwe universiteit zal, in tandem met een sterke PXL Hogeschool, het hoger onderwijs in Limburg verder kunnen uitbouwen.”
Aan de vooravond van het 40-jarig bestaan van de universiteit, blikte de rector ook terug op het parcours dat UHasselt al heeft afgelegd – en dan vooral op de ontwikkelingen van het afgelopen decennium. “Een decennium van groei”, aldus rector De Schepper. Hij verwees onder meer naar de komst van nieuwe opleidingen, de aanzwellende studentenpopulatie, en naar een stijgend aantal doctoraten, publicaties én spin-offs. Ook stelde hij vast dat de participatie van Limburgse jongeren aan universitair onderwijs – een oud pijnpunt – in tien jaar tijd is gestegen van bijna 15% naar 17,8%. De universiteit is ook een bron van werkgelegenheid en een dam tegen braindrain.  “In de slipstream van een groeiende UHasselt kwamen er niet alleen vele nieuwe hoogwaardige jobs bij. Die groei bracht ook een heuse braingain naar onze provincie op gang”, constateerde de rector.

Braingain
Daarnaast ging rector Luc De Schepper dieper in op de rol van UHasselt in de uitbouw van een regionaal innovatiesysteem. “Onze universiteit levert een belangrijke bijdrage aan innovatie in Limburg door samen te werken met bedrijven en zo de aanwezige kennis maximaal te benutten voor de economische ontwikkeling van de regio.” Dit uit zich in het feit dat steeds meer bedrijven bij de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten beroep doen op de expertise binnen UHasselt. “Maar ook in nauwe samenwerkingsovereenkomsten met bijvoorbeeld Janssen Pharmaceutica en Umicore.”
Speciale aandacht had de rector voor de “rol van gangmaker” die UHasselt heeft gespeeld in het domein van Life Sciences. “De hele economische ontwikkeling rond life sciences in Limburg vloeit rechtstreeks voort uit de opleidingen die de universiteit in dit gebied sinds 2001 via de tUL aanbiedt, en uit het onderzoek dat in dit domein aan UHasselt wordt uitgevoerd. Van een ontwikkeling als de Bioville-incubator in Diepenbeek – die nu al bruist van de jonge life sciences bedrijven en binnenkort uitbreidt – zou bijvoorbeeld geen sprake zijn geweest zonder ons onderwijs en onderzoek in het domein van de life sciences.”
UHasselt kijkt met vertrouwen naar de toekomst, besloot de rector. “De universiteit is na bijna 40 jaar diep verankerd in het maatschappelijk en economisch weefsel van Limburg. Onze nieuwe, tweede campus op de site van de Oude Gevangenis is niet alleen het tastbare bewijs van een groeiende UHasselt. Uit die tweede verankering spreekt tegelijkertijd de ambitie om op hetzelfde elan verder te gaan.”

Kris Peeters
Na rector Luc De Schepper was het de beurt aan Vlaams minister-president Kris Peeters om de aanwezigen op de academische openingszitting toe te spreken. “Aan de start van dit nieuw academiejaar, staat de Associatie Universiteit en Hogescholen Limburg sterker dan ooit om haar rol in het Vlaams onderwijslandschap ten volle te kunnen spelen. Ze is klaar om de uitdagingen die op ons te wachten met succes aan te pakken: de integratiebeweging moet snel en correct verlopen, en tegelijk moeten we de kwaliteit van het hoger onderwijs op peil houden”, zo zei de minister-president.
“Daarnaast is het een uitdaging om het onderzoek te valoriseren, gericht op innovatie, en in samenwerking met het bedrijfsleven. Want dat is de enige manier om ons onderwijs en onderzoek te laten meespelen op internationaal niveau. Dat is de enige manier waarop onze instellingen tot de meest performante spelers ter wereld kunnen blijven behoren.”

Aan het einde van de zitting verklaarde rector Luc De Schepper het academiejaar officieel voor geopend.