Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Herinrichting gevaarlijke verkeerspunten zorgt voor 27% minder ongevallen    22 mrt 2012

22 mrt 2012

Instituut voor Mobiliteit voert onderzoek in opdracht van minister Hilde Crevits

Binnen het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken loopt sinds 2002 een programma om de gevaarlijke punten op het wegennet aan te passen. Het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de UHasselt onderzocht het effect van de herinrichting van deze gevaarlijke punten op de verkeersveiligheid. De daling van het aantal ongevallen bedraagt 24% tot 27%. Deze daling is volledig toe te schrijven aan de infrastructurele herinrichting van deze punten, aangezien andere factoren die mogelijk een invloed hadden op het ongevallenaantal werden geëlimineerd. Het aantal ongevallen met doden en zwaar gewonden daalde van 40 tot 52%. IMOB voerde het programma uit als partner in het Steunpunt Mobiliteit en Openbare werken, spoor Verkeersveiligheid, in opdracht van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. De resultaten van dit onderzoek werden op 22 maart in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement voorgesteld.

Aantal ongevallen voor en na herinrichting
De onderzoekers van het Instituut voor Mobiliteit vergeleken het aantal ongevallen vòòr de herinrichting van het gevaarlijke punt met het aantal ongevallen na de herinrichting. Bij een dergelijke vergelijking is het belangrijk om ook rekening te houden met andere beïnvloedende factoren, zoals de effecten van andere verkeersveiligheidsmaatregelen, de gedeeltelijke toevalligheid van het ontstaan van ongevallen, veranderingen in het verkeersvolume en trendmatige evoluties in de verkeersonveiligheid. 

4 tot 27% minder ongevallen, 40 tot 52% minder doden en zwaar gewonden
Het onderzoek van 134 afgewerkte kruispunten toont een significante daling van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel. De evolutie van het aantal ongevallen op de gevaarlijke punten die werden heraangelegd werd vergeleken met 2 vergelijkingsgroepen. Een eerste vergelijkingsgroep bestond uit gevaarlijke kruispunten waar nog geen ingreep in de infrastructuur werd uitgevoerd in de onderzoeksperiode. Daarnaast werden de resultaten ook vergeleken met de algemene ongevallentrend in Vlaanderen. Afhankelijk van de gebruikte vergelijkingsgroep bedraagt de daling 24% tot 27%. Deze daling is volledig toe te schrijven aan de infrastructurele herinrichting van deze punten, aangezien andere factoren die mogelijk een invloed hadden op het ongevallenaantal werden geëlimineerd. Ook voor de zwaarste ongevallen, die met doden of zwaargewonden, werd een substantiële daling gevonden. Afhankelijk van de gebruikte vergelijkingsgroep daalde het aantal ongevallen met doden en zwaar gewonden van 40 tot 52%.

Minder gewonden bij elk type weggebruiker
Naast een analyse op ongevallenniveau, werd ook onderzocht wat het effect is op slachtofferniveau. Hierbij werd een onderscheid gemaakt naargelang het type weggebruiker: automobilisten en autopassagiers, bromfietsers, fietsers, motorrijders, voetgangers en vrachtwagenbestuurders. Na controle voor algemene trendeffecten, werd een daling in het aantal gewonden vastgesteld voor elk type weggebruiker.

Meer informatie vindt u in het rapport: De Pauw E., Daniels S., Brijs T., Hermans E., Wets G. (2012). Het programma voor de herinrichting van het gevaarlijke punten op gewestwegen in Vlaanderen: een effectevaluatie, Diepenbeek: Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid, RA-MOW-2011-021.

Het rapport is beschikbaar via de website www.steunpuntverkeersveiligheid.be