Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Studienamiddag over energierecht en -beleid     24 feb 2012

24 feb 2012

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Bernard VANHEUSDEN

32-11-268765

bernard.vanheusden@uhasselt.be


De voorbije maanden zijn er namelijk opnieuw heel wat wijzigingen en vernieuwingen op ons afgekomen. Zowel het Vlaamse als het Belgische energierecht en -beleid blijft volop onderhevig aan tal van wijzigingen en vernieuwingen. De bedoeling van deze studienamiddag is om in te gaan op de belangrijkste recente ontwikkelingen in het energierecht en –beleid. Op Vlaams niveau gaat het onder meer over de nieuwe handhaving van het energierecht en over het pas opgerichte Vlaamse Energiebedrijf. Ook wordt ingegaan op de vele moeilijkheden op het vlak van energie en ruimtelijke ordening (energie-infrastructuur, inplanting windmolens,…). Op Belgisch niveau komen onder meer de recente ontwikkelingen inzake energiefiscaliteit aan bod.

Naast vier presentaties is er ook een uitgebreid paneldebat voorzien met onder meer parlementslid Kristof Calvo en Aart Geens, kabinetsmedewerker van de staatssecretaris van Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming, Melchior Wathelet. Tijdens dit paneldebat zullen ongetwijfeld ook andere thema’s besproken worden zoals het energiebeleid in het nieuwe federale regeerakkoord, de nucleaire taks, de tarieven, de openbaarheid van het FANC, de wisselwerking tussen de CREG/VREG en het parlement en de regering,…

Info en inschrijvingen
http://www.studipolis.be/nl/opleiding-detail.php?sfund=2&id=389