Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt-onderzoeker krijgt prestigieuze prijs van Koninklijke Academie voor Geneeskunde    17 nov 2012

17 nov 2012

Tim Nawrot mocht de prijs in ontvangst nemen op zaterdag 17 november 2012 tijdens een plechtige openbare zitting in het Brusselse Paleis der Academiën.

Luchtverontreiniging veroorzaakt 5 procent van hartinfarcten
Het onderzoek van prof. dr. Nawrot heeft betrekking op het verband tussen luchtverontreiniging (door fijn stof) en hartinfarcten. Klassieke risicofactoren, zoals vette voeding en weinig beweging, blijven de belangrijkste veroorzakers van een hartinfarct. Maar luchtverontreiniging blijkt ook een uitlokkende factor te zijn. Je kan het effect van luchtverontreiniging zelfs vergelijken met andere klassieke uitlokkende factoren. Vijf procent van het de hartinfarcten zou uitgelokt worden door verontreiniging van de lucht, gedefinieerd als het aantal fijne partikels in de lucht.

Impact op volksgezondheid
Fijn stof-specialist en epidemioloog Tim Nawrot toonde aan dat de milieu-epidemiologie in staat is om risicofactoren voor hartinfarcten in de bevolking op te sporen en het belang van milieurisico’s in te schatten in vergelijking met meer klassieke risicofactoren, zoals ongezond eten en weinig bewegen. Zijn onderzoek heeft zich vooral toegelegd op fijn stof en blootstelling aan cadmium. De studies tonen aan dat effecten die klein lijken op persoonlijk niveau, toch een niet verwaarloosbare impact hebben op de volksgezondheid. Er worden immers vaak veel mensen blootgesteld. Een zuiverdere lucht is in vele steden dus een noodzaak om de publieke gezondheid te beschermen.

Nationale en internationale standaards
Collega Geert Molenberghs, statisticus aan de UHasselt en lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, onderstreept het belang en prestige van de prijs en de waarde van het onderzoek: "Tim Nawrot heeft een puik onderzoek afgeleverd, dat voldoet aan alle nationale en internationale standaards, niet alleen op het terrein van milieu, maar ook voor wat betreft de gebruikte statistische en epidemiologische methoden."