Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Centrum voor Milieukunde (Universiteit Hasselt) onderzoekt ecosystemen voor overheid     8 feb 2012

8 feb 2012

Overheden beseffen de waarde van ecosystemen
Bossen, rivieren, moerassen. Ecosystemen zijn van onmiskenbaar belang in onze samenleving. Ze leveren ons een hele reeks diensten, maar staan onder grote druk. 60% van de ecosysteemdiensten is in de voorbije 50 jaren gedegradeerd. Het wegvallen van ecosystemen kan catastrofale gevolgen hebben voor de mensheid. Overheden willen een correct beleid uitstippelen om het verlies aan ecosystemen tegen te gaan. De overheid schakelt onderzoekers van het Centrum voor Milieukunde (CMK) van de UHasselt in om ecosystemen onder de loep te nemen en het verlies tegen te gaan. De milieujuristen van het CMK werken hierbij samen met de milieubiologen en milieueconomen. Deze multidisciplinaire aanpak is uniek.

60% van de ecosystemen gedegradeerd
Als we over ecosystemen spreken, hebben we het klassiek over de bevoorrading (bv. voeding, water, hout, brandstof, medicijnen), de regulering (bv. klimaatcontrole, sanitair toezicht), de ondersteuning (bv. nutriƫntencycli, bestuiving, zuurstofproductie, bodemvorming, waterkringloop), de cultuur (bv. recreatie, educatie) en de bescherming van opties (bv. behoud van genetische diversiteit of van soorten voor toekomstig gebruik). 60% van de ecosysteemdiensten is in de voorbije 50 jaren gedegradeerd. Overheden zijn zich dan ook meer en meer bewust van het belang van ecosystemen. Ze willen het verlies aan ecosystemen tegengaan door een correct beleid uit te stippelen. Het juridisch onderzoek dat hiervoor aan de basis moet liggen, staat in Vlaanderen en Europa echter nog in de kinderschoenen. Onderzoekers aan het CMK werden daarom aangesteld om deze taak op zich te nemen.

Unieke multidisciplinaire aanpak
Tijdens dit project wordt de juridische regelgeving rond ecosystemen en hun diensten (zoals bescherming en betaling) voor het eerst in kaart gebracht. Op regelmatige basis zal worden teruggekoppeld met de milieubiologische en milieueconomische experts van het CMK. De multidisciplinaire aanpak maakt van het Centrum voor Milieukunde een pionier.
Een voorbeeld: laat ons bodem als ecosysteem nemen. Deze bodem wordt gedefinieerd door o.a. zijn zuurtegraad, korrelgrootte, porositeit, maar ook door o.a. het aantal en soorten platwormen en schimmels. Biologen aan het CMK meten de impact van stress zoals vervuiling en klimaatverandering (bv. stormschade) op en in de bodem. Ze onderzoeken de gevolgen in de bodemwijzigingen op de groei van planten (bv. reactie van de wortelgroei). Deze wijzigingen hebben ook hun economische gevolgen. Beleidsmaatregelen zijn noodzakelijk zodat een beter bodembeheer kan worden gegarandeerd. De CMK-juristen werken daarom, op basis van juridische definiƫringen aangaande referentiekaders en eigendomsrechten, een beleid uit samen met de CMK-biologen en -economen.