Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Faculteit Geneeskunde onthult nieuwe naam    25 mei 2012

25 mei 2012

Bekijk hier het filmpje
Belijk hier de fotoreportage

Nomen est omen
Waarom de faculteit voor een nieuwe naam kiest? Om duidelijk het accent te kunnen leggen op de diverse opleidingen, onderzoeksprogramma’s en life sciences-ontwikkelingen die ze aanstuurt. Vanaf het academiejaar 2013-14 verwelkomt de faculteit de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Daarnaast wil de faculteit met haar nieuwe naam ook meer zichtbaarheid geven aan alle initiatieven die ze neemt in het domein van de biomedische wetenschappen en life sciences. De nieuwe naam ‘Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen – Faculty of Medicine and Life Sciences’ zal vanaf 1 oktober 2012 officieel in voege treden. Maar wij gebruiken hem vanaf nu al. 

Toekomstplan 2012-2017
De naamsverandering van de faculteit is gekoppeld aan ambitieus toekomstplan voor de komende vijf jaar. De faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen heeft de ambitie om uit te groeien tot een academisch topcentrum waar medisch en biomedisch onderwijs en onderzoek in nauwe samenhang worden uitgebouwd. Dit vanuit een internationaal perspectief, maar met stevige wortels in de eigen regio. De faculteit wil ook een organisatie zijn die voorbereidt op de gezondheidszorg van de toekomst.

Toekomstige gezondheidsprofessionals voorbereiden
Decaan Prof. Piet Stinissen is blij met de nieuwe naam, die nog beter de brede activiteiten van de faculteit weerspiegelt: “De gezondheidszorg ondergaat belangrijke veranderingen. Via onze opleidingen bereiden we onze studenten - de toekomstige medische en gezondheidsprofessionals - hierop voor met studentgericht onderwijs. En met ons wetenschappelijk onderzoek willen we een actieve bijdrage leveren aan de gezondheidszorg van de toekomst. Dat doen we met onze bestaande programma’s in het biomedisch en revalidatie onderzoek (vb multiple sclerose), maar ook in nieuwe beloftevolle domeinen. Bijvoorbeeld patiëntveiligheid en de klinische onderzoeksprogramma’s in onder andere de cardiologie en de oncologie met onze partnerziekenhuizen ZOL (Genk) en Jessa (Hasselt).”

Toonaangevende rol
Prof. Luc De Schepper, rector voegt toe: “De faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen heeft met haar Biomedisch Onderzoeksinstituut de basis gelegd voor de succesvolle life sciences activiteiten die belangrijk zijn voor onze universiteit en onze regio. De nauwe samenwerking met de ziekenhuizen zorgde voor een bijkomende belangrijke dynamiek in het onderzoek. En met de integratie van de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie zal de faculteit in 2014 gevoelig verder groeien. Met haar nieuwe naam en de strategienota is de faculteit hiermee goed geplaatst om een toonaangevende rol te blijven spelen in onze groeiende universiteit.”

Facts and figures

  • De faculteit biedt onderwijs aan ongeveer 550 studenten in de bacheloropleiding geneeskunde (GEN), de bachelor- en masteropleiding biomedische wetenschappen (BMW) en de doctoraatsopleiding. Door de integratie van de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (ReKi), zal het aantal studenten in de faculteit meer dan verdubbelen. De opleiding ReKi telt momenteel zo’n 600 studenten, verspreid over een driejarige bachelor (450 studenten) en een tweejarige master (150 studenten).
  • De opleiding BMW wordt georganiseerd samen met de Universiteit Maastricht (UM) in het kader van de transnationale Universiteit Limburg (tUL). De masteropleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie wordt georganiseerd in samenwerking met de KU Leuven.
  • Het wetenschappelijk onderzoek van de faculteit situeert zich in belangrijke mate in het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED), met haar meer dan 150 medewerkers één van de grootste instituten van de UHasselt. Vanuit BIOMED werd de afgelopen jaren al nauw samengewerkt met de onderzoekers van de PHL opleiding REKI. Daarnaast wordt ook onderzoek ontwikkeld in het medisch domein. Zo is de faculteit samen met ZOL en Jessa partner in het Limburg Clinical Research Program waarbij klinisch onderzoek in zes medische domeinen wordt uitgebouwd. We werken ook nauw samen met de faculteit BEW voor de uitbouw van het  patiëntveiligheidsonderzoek. In de toekomst zal de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen ook nieuwe domeinen uitbouwen, onder meer rond Mobile Health (oa telemedicine) en huisartsgeneeskunde.
  • De faculteit is actief in valorisatie en innovatie, hoofdzakelijk via haar onderzoeksinstituut BIOMED en de platformorganisatie Life Tech Limburg.
  • De faculteit werkt intensief samen met de partnerziekenhuizen Jessa (Hasselt) en ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk), waarmee een samenwerkingsverband werd ondertekend. De samenwerking uit zich in de drie kerntaken van de faculteit, met name onderwijs, onderzoek en dienstverlening.