Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Internationale erkenning voor workshops Chemie van UHasselt    23 feb 2012

23 feb 2012

The American Chemical Society (ACS), een internationaal hooggewaardeerde vereniging , spreekt veel lof uit over de aanpak van deze workshops. Vooral de interactieve betrokkenheid van zowel de leerkracht als de leerlingen is volgens ACS een uniek concept. De UHasselt zet dus volop in op wetenschapspromotie. Van 5 tot 30 maart 2012 verwelkomt de universiteit –als eerste in Vlaanderen- ook Expo Solvay “Brainstormen in Brussel” op haar campus.

Gratis practica en workshops Chemie
Na de ondertekening van het verdrag van Lissabon werd er een oproep naar alle Europese lidstaten gelanceerd: maatregelen om het aantal studenten wetenschappen en technologie te verhogen waren meer dan welkom. Ook de Universiteit Hasselt ging enthousiast in op deze oproep door de start van UHasselt@school. UHasselt@school biedt gratis practica en workshops aan voor leerlingen van het secundair onderwijs om zo de studierichtingen van ondermeer wetenschappen en technologie te promoten. Dit leverde een internationale erkenning van The American Chemical Society (ACS) op.

Prestigieuze erkenning van American Chemical Society
Docenten van de opleiding Chemie ontwierpen een aantal workshops en practica binnen het aanbod van UHasselt@school. Hun aanpak is zeer specifiek: ze betrekken ook de leerkrachten op een interactieve manier. Prof. dr. Wanda Guedens legt uit: “In het opzet van de practica hebben we er steeds naar gestreefd om ook leerkrachten Chemie actief te betrekken. Voordat zij met hun leerlingen deelnemen aan een practicum, moedigen we ze aan om eerst zelf een tweetal workshops te volgen. Op die manier zijn zij optimaal voorbereid om hun leerlingen te begeleiden tijdens de practica aan de Universiteit Hasselt. Bovendien kunnen ze zo, voordat het practicum plaatsvindt, ook zelf de theorie aanbrengen in hun klas.” Het is net deze bijzondere aanpak, die The American Chemical Society (ACS) erg kan waarderen. Maar volgens ACS onderscheidt het initiatief zich ook door de gekozen doelgroep. Zo bestaat er voor jongeren tot 14 jaar reeds een uitgebreid aanbod aan educatief materiaal. UHasselt@school bereikt vooral de jongeren van 15 tot 18 jaar.

Spectaculaire stijging studenten Chemie
Prof. dr. Jean Manca, decaan van de faculteit Wetenschappen is erg verheugd met de internationale erkenning. Hij voegt hieraan toe: “Stafleden van de Faculteit Wetenschappen leveren via UHasselt@school jaarlijks heel wat inspanningen om wetenschappen te promoten bij leerlingen van het secundair onderwijs. Dit academiejaar resulteerde dit zich in een significante stijging van het studentenaantal bij de Faculteit Wetenschappen. Vooral bij de studierichting Chemie was er een spectaculaire stijging merkbaar.”

Meer wetenschapspromotie: Expo Solvay voor het eerst in Vlaanderen
Universiteit Hasselt draagt wetenschapspromotie hoog in het vaandel. Het blijft daarom ook niet alleen bij de workshops Chemie: de UHasselt is de eerste Vlaamse universiteit die ‘Expo Solvay: Brainstormen in Brussel’ mag verwelkomen. Van 5 tot 30 maart strijkt de schitterende tentoonstelling neer in de agora. Expo Solvay is een interactieve, wetenschappelijke en boeiende tentoonstelling, waarbij je de wetten van de fysica op een laagdrempelige manier ontdekt. Expo Solvay laat zien dat wetenschappelijk onderzoek een boeiende activiteit is met verwondering en passie. Leerlingen secundair onderwijs en hun leerkrachten krijgen de kans om spannende experimenten uit te voeren en de kwantumtheorie te herbeleven alsof ze er zelf bij waren!

Meer info
Prof. dr. Wanda Guedens (Professor Chemie – Universiteit Hasselt)
wanda.guedens@uhasselt.be – 011 26 83 24
Prof. dr. Jean Manca (decaan Faculteit Wetenschappen – Universiteit Hasselt)
jean.manca@uhasselt.be – 011 26 82 29

Het artikel over de workshops en practica van Chemie werd geschreven door Prof. dr. Wanda Guedens en Monique Reynders en verschijnt binnenkort in “the Journal of Chemical Education” een tijdschrift uitgegeven door ACS. Wie interesse heeft in het aanbod van Chemie en  UHasselt@school kan nu reeds terecht op http://www.uhasselt.be/uhasselt@school.