Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Kleurrijk UHasselt op 8ste Wereldavond    13 mrt 2012

13 mrt 2012

Bijna 420 buitenlandse studenten verblijven op dit moment aan de universiteit. Naast de lidstaten van de Europese Unie zijn vooral Kameroen, Ethiopië, China, Iran, India en Jordanië landen van oorsprong. 1 op de 3 doctorandi komen uit het buitenland. Rector Luc De Schepper stelde ook een gloednieuw internationaal project voor.

Maak kennis met andere culturen
De Wereldavond ontstond in 2005 op vraag van ‘de Afrikaanse campusgemeenschap’ op de UHasselt. Zij wilden graag een deel van hun eigen cultuur, gebruiken en gewoontes delen met de andere campusbewoners. Op het programma van de toenmalige Afrika-avond stonden allerhande presentaties, muziek, dans en theater. Op vraag van de niet-Afrikanen veranderde de naam van de avond een jaar later in ‘Wereldavond’. Sindsdien worden alle op de campus aanwezige studenten en personeelsleden betrokken. Het programma van de Wereldavond varieert elk jaar. Intussen biedt de Wereldavond met haar achtste jaargang nog steeds een forum voor internationale studenten en personeelsleden. Gedurende één avond kunnen zij alle geïnteresseerden laten proeven van hun cultuur, met zelfbereide hapjes en typische workshops. De Wereldavond is een gezellig internationaal netwerkevent met o.a. workshops capoeira, henna en yoga. Tijdens de Wereldavond stelde de rector ook een gloednieuw internationaal project voor.

Knooppunt in het internationale innovatieweb
De Wereldavond is een mooi voorbeeld van de internationale oriëntatie van de UHasselt. Internationaal denken is onmisbaar voor een universiteit. Rector Luc De Schepper beaamt dit: “Een naar buiten gerichte blik is noodzakelijk voor onderwijs en onderzoek op topniveau. Als regionale universiteit willen wij voor de regio Limburg ook een knooppunt zijn in het internationale innovatieweb van onderzoeksinstellingen, bedrijven en non-profitorganisaties. Deze ambitieuze rol kunnen we enkel goed vervullen, wanneer onze onderzoekers een breed internationaal netwerk kunnen uitbouwen. Ook onze studenten kunnen hier actief aan participeren. Onze universiteit is op dit moment al sterk geïnternationaliseerd. Maar liefst 7,5 % van onze bachelor- en masterstudenten komen niet uit België. En 1 op 3 doctorandi komen uit het buitenland.”