Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Leerstoel Medische Ethiek presenteert theatervoorstelling over partnergeweld    9 jan 2012

9 jan 2012

Als eerste psychiater in Limburg had dr. Jules Knapen altijd een grote belangstelling voor ethiek, in het bijzonder de medische aspecten ervan. Als waardering en dank voor zijn jarenlange inzet voor het Hoger en Universitair Onderwijs in Limburg, kreeg hij in 1996 de leerstoel Medische Ethiek aangeboden. Dr. Knapen nam afscheid van het leven zoals hij zich 'de goede dood' voorstelde. Hij mocht 87 jaar worden. Zijn diepste wens was dat zijn leerstoel niet kwam leeg te staan. Zo gezegd, zo gedaan…

Partnergeweld
De eerste lezing van het nieuwe jaar, ‘Als rede(lijkheid) omslaat in...’, gaat door op 12 januari. Het is niet zomaar een lezing, maar een voorstelling van het theatergezelschap LRV: ‘Tussentijd’. De voorstelling draait rond partnergeweld. Het uitgangspunt? Dat zijn vragen als “Waarom blijft een man of vrouw zo lang in een gewelddadige relatie?”, “Wat zijn de patronen die ontstaan?” en “Hoe kunnen dader en slachtoffer daar aan ontsnappen?” Een voorstelling over hoe ingewikkeld een relatie, waarin fysiek geweld voorkomt, te ontrafelen is. Sigrun Jorissen zorgt voor de nabespreking. Dr. Paul Beke geeft duiding bij het beroepsgeheim versus meldingsplicht.

Vijf lezingen
Ethiek is vandaag meer dan ooit mediathiek. Elke dag verschijnt wel ergens een opinie, discussie, en controverse over keuzen, normen en waarden. Naast de noodzakelijke hoorcolleges koos de faculteit geneeskunde voor een vijftal lezingen ‘zo uit het leven gegrepen’. Lezingen over bijvoorbeeld prenatale diagnostiek, orgaandonorschap, eenzaamheid en preventie van zelfdoding. Zo is ethiek voor de studenten van de derde bachelor geneeskunde geen ‘ver van mijn bed’-onderwerp. Dit gevoel wordt nog versterkt door de aanwezigheid van een 50-tal artsen uit diverse disciplines die kunnen getuigen van de realiteiten van elke dag: er is mogelijkheid tot interactie tussen toekomstige artsen en practici. De dag na de lezingen komen de studenten in groepjes van tien de avondlezing ‘herkauwen’: een arts treedt dan op als moderator en toetst de diverse meningen aan de good practice. Deze originele invulling van het curriculumonderdeel “Ethiek” wordt door de studenten ten zeerste gewaardeerd en de meewerkende artsen blijven enthousiast. En dat nu al 15 jaar.

De theatervoorstelling vindt plaats in de agora van de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, gebouw D, om 20u.
Meer info omtrent het programma
Deelname is gratis.
Accreditering (artsen) en erkenning (vroedvrouwen) aangevraagd.

Meer info