Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Limburgse architectuuropleiding scoort internationaal    12 nov 2012

12 nov 2012

34 geselecteerde afstudeerprojecten van 5 architectuuropleidingen in de Euregio werden beoordeeld door een onafhankelijke internationale jury van 5 architecten. Als één van de kleinere architectuuropleidingen in de Euregio mocht Limburg 5 deelnemers afvaardigen en dat leverde 2 prijzen op. PHL-student Mattijs Brands ontwikkelde een bio-energiecentrale en het omliggende landschap en kaapte daarmee de tweede prijs weg. PHL-afgestudeerde Pieter Vanhees sleepte met zijn drijvende fabriek een eervolle vermelding in de wacht.

Bio-energiecentrale en omliggend landschap
PHL-student Mattijs Brands, eerder dit jaar ook al winnaar van de bijzondere WANATOE-prijs van Architectuurwijzer, won met zijn project ‘Peat Zwartenhoek’ de tweede prijs en mocht 1.250 euro mee naar huis nemen. Zijn kritische interpretatie van het thema bedrijvigheid, zijn uitgepuurde ontwerp en zijn prachtige maquettes overtuigden de jury moeiteloos. Mattijs herformuleert in zijn ontwerp de economische waarde van een bestaand landschap in Oostham. Geen grote fabriek, maar vier zorgvuldige ingrepen in de vorm van thematische paviljoenen voegen waarde toe aan deze van oudsher landelijke omgeving. De gewassen rond de gebouwen staan ten dienste van één van de vier paviljoenen, een bio-energiecentrale aan de rand van het water. Deze centrale levert gas en elektriciteit aan het naburige woongebied en de industrie. Het project van Mattijs dingt ook mee naar de Archiprix 2013, een 2-jaarlijkse wedstrijd voor de beste afstudeerprojecten ter wereld. Met zijn EAP-prijs kan hij alvast het vliegtuig naar de Archiprix-workshop in Moskou betalen.

Drijvende fabriek
PHL sleepte ook nog een tweede prijs in de wacht: één van de drie eervolle vermeldingen ging naar PHL-afgestudeerde Pieter Vanhees en zijn project ‘One ship, one house’. Hij ontwierp een drijvende fabriek om huizen te assembleren. De bouwsector is erg transportintensief. Met dit ontwerp biedt Pieter een antwoord op de vraag hoe het wegennet ontlast kan worden door middel van goede architectuur op een waterweg.

Creatieve jonge mensen zoeken verandering en innovatie
De Limburgse opleiding architectuur heeft een traditie van ruimtelijk onderzoek rond maatschappelijk relevante thema’s. Van 2010 tot 2014 buigen de afstuderende architectuurstudenten zich over het thema ‘bedrijvigheid’. In het licht van de recent aangekondigde sluiting van Ford is het meer dan ooit noodzakelijk om met creatieve jonge studenten en onderzoekers op zoek te gaan naar verandering en innovatie.

De wedstrijdinzendingen van de PHL stonden dit jaar allemaal in het teken van watergebonden bedrijvigheid in de Limburgse regio. De jury looft de opleiding voor het aanreiken van een belangrijk maatschappelijk relevant thema aan de architecten in spé, en voor de manier waarop de studenten deze opgave vertalen in ontwerpen met een integrale kwaliteit. Dit zijn, volgens gelegenheidsanalyst en architect Christophe Van Gerrewey (BE), ontwerpen waarin alles klopt: respect voor de context, een door onderzoek onderbouwd programma, een boeiend verhaal, een betekenisvolle vorm en een zuiver gebruik van materialen. Door de focus op bedrijvigheid excelleren de PHL-projecten dit jaar bovendien op het vlak van het bouwprogramma en de materialisatie.

Architectuur verhuist van PHL naar UHasselt
Vanaf het academiejaar 2013-2014 worden alle academische opleidingen van de hogescholen (met uitzondering van de kunstopleidingen) geïntegreerd in de universiteit van hun associatie.  O.a. de opleiding Architectuur verhuist van de PHL naar de Universiteit Hasselt. De architectuurstudenten studeren vanaf 2013-2014 dus af met een diploma van de UHasselt.