Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Marokkaanse en Turkse jongeren in België idealiseren partner uit thuisland niet    22 mei 2012

22 mei 2012

Jongeren van Marokkaanse of Turkse ouders denken wel degelijk na over met wie ze in het huwelijksbootje willen stappen. En de tijden zijn veranderd: dat hoeft niet per se meer een partner uit Marokko of Turkije te zijn. Op maandag 21 mei stelden onderzoeksters Caroline Servaes en Elke Valgaeren van de UHasselt de resultaten voor van hun onderzoek naar huwelijksmigratie, partnerkeuze en huwelijksvorming bij personen van Turkse en Marokkaanse herkomst. Dat gebeurde in samenwerking met Coalface tijdens het symposium “One way ticket to love”. Coalface gaf de start van een festivalweek, opgebouwd rond kortfilms over huwelijksmigratie gemaakt door jongeren. Wat de twee projecten gemeen hebben? Ze willen een breed en gevarieerd beeld geven van huwelijk en relaties bij allochtonen van Turkse en Marokkaanse origine, een beeld dat de stereotypen overstijgt.  

43 jongeren en 22 ouders aan het woord
Huwelijken met een partner uit Marokko of Turkije nemen af, maar komen toch nog relatief vaak voor bij personen van Turkse en Marokkaanse herkomst. Huwelijksmigratie wordt daarbij in België vaak als een probleem aanzien. Het zou integratieproblemen van de migratiepartner met zich meebrengen, het wordt geassocieerd met schijnhuwelijken en gebrek aan vrije keuze en met moeilijke integratie van de partner in België. In dit onderzoek wil SEIN huwelijksmigratie demystificeren door jongeren en ouders zelf aan het woord te laten. Belangrijk daarbij is om vast te stellen wie de actoren zijn in het keuzeproces, welke criteria jongeren hanteren bij het maken van hun keuze en welke invloed hun omgeving hierbij uitoefent. Vanuit het perspectief van de ouders gaat het onderzoek na welke idealen ze koesteren voor hun kinderen op het vlak van huwelijkssluiting en op welke manier ze hun kinderen proberen te begeleiden in hun partnerkeuze. In totaal namen 65 personen uit Limburg deel aan het onderzoek: 22 ouders en 43 jongeren.

Geen ‘mytisch thuisland’ voor Limburgse jongeren
Het onderzoek toont dat er veel verschillende opvattingen rond het huwelijk leven bij de ouders en jongeren. Sommige jongeren en ouders zijn heel conservatief, anderen juist heel progressief. Sommige moeders en vaders, die zijn uitgehuwelijkt tegen hun wil, willen niet dat hun kind hetzelfde overkomt en geven hun kinderen vrijheid wat betreft partnerkeuze. Andere ouders die zelf uitgehuwelijkt werden, willen voor hun kinderen ook hetzelfde. Sommige ouders die zelf tegen hun ouders hebben gerebelleerd,  accepteren dat hun kinderen dat ook doen. Anderen willen omgekeerd hun kinderen voor dezelfde misstappen behoeden door ze heel streng op te voeden. Ook onder de jongeren vinden we diverse visies. “We hebben jongeren bijvoorbeeld gevraagd wat ze belangrijk vinden bij het kiezen van een partner. Een van die vragen ging over religie. Daarop hebben we alle mogelijke antwoorden gekregen. Sommigen zeggen zelfs dat het hen niet uitmaakt of iemand moslim is of niet. Maar meisjes vinden het doorgaans belangrijker om met een moslim te trouwen dan jongens”, zegt onderzoekster Elke Valgaeren van SEIN. Het onderzoek brengt een brede waaier aan factoren naar voren waarop jongeren en ouders hun voorkeuren en keuzes baseren. “De meeste jongeren, en zeker de jongeren van Marokkaanse afkomst, idealiseren een partner uit het thuisland niet”, voegt Elke Valgaeren toe. Het ‘mytische thuisland’ blijkt onder de Limburgse jongeren dus niet te leven.

Omslag bij kinderen én ouders
De geïnterviewden geven doorgaans aan dat de tijden veranderd zijn. De jongeren die nu in het secundair onderwijs zitten, zijn over het algemeen goed op hoogte van de voor- en nadelen van de verschillende manieren om een partner te vinden. Ook kiezen ze bewust voor een langere periode om hun toekomstige huwelijkspartner te leren kennen. Ook bij de ouders is er een omslag te zien. Zij zijn niet van plan om hun kinderen in een huwelijk te dwingen. In veel gezinnen worden relaties oogluikend toegelaten, maar wordt, nog steeds traditioneel, de vader hier niet bij betrokken. Daarnaast zijn er op het gebied van gemengde huwelijken veranderingen op te merken. Sommige ouders laten gemengde huwelijken toe, in sommige gevallen zelfs voor hun dochters. Maar zelfs als ouders in eerste instantie tegen het huwelijk van hun kind zijn en hun kind uit het huis verbannen, komt het later toch vaak tot een herstel van de relatie tussen de ouders en hun kind.

Geluk boven alles
Goede integratie en open communicatie van de ouders verruimt hun blik op relatievorming en huwelijk en zorgt ervoor dat de jongeren bewust nadenken over hun keuzes. Jongeren sluiten een huwelijk in de hoop dat ze gelukkig en een leven lang samen zullen zijn en ouders willen het liefst dat hun kinderen gelukkig zijn en dat zijzelf een rustige oude dag kunnen hebben.
Het onderzoek werd gefinancierd in het kader van “managers van diversiteit” door de Vlaamse Overheid, het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.