Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Nieuw wiskundig model van CenStat levert betere inzichten over immuniteit na vaccinatie     4 apr 2012

4 apr 2012

Een samenwerking tussen CenStat (Centrum voor Statistiek van de Universiteit Hasselt) en de Universiteit Antwerpen levert een nieuw wiskundig model op om vaccinatiestudies te analyseren. Dat moet leiden tot een verbeterd inzicht in de werking van ons immuunsysteem. Het model maakt het ook mogelijk om te voorspellen hoe lang een vaccinatie beschermt en laat toe de vaccinaties makkelijker op te volgen.

Meer inzicht in reactie immuunsysteem op vaccin
Om de verzamelde data van gevaccineerde personen te verwerken, worden er al langer wiskundige modellen ingezet. Het Centrum voor Statistiek (CenStat) van de Universiteit Hasselt en het Vaccin en Infectieziekten Instituut (VAXINFECTIO) van de Universiteit Antwerpen werken daarom al enkele jaren nauwgezet samen om statistische en wiskundige methoden in het onderzoek te integreren. Samen ontwikkelden ze een nieuw model dat nog meer inzicht moet verschaffen in de reacties van het immuunsysteem op vaccins.

Voorspellen hoe lang vaccinatie beschermt
“Uit de cijfers kon je altijd wel afleiden of het vaccin al dan niet werkte”, licht prof. dr. Niel Hens (Universiteit Hasselt/Universiteit Antwerpen) toe. “Maar de verantwoording voor die cijfers bleef vaak achterwege. Het nieuwe model stelt ons nu in staat de cijfers beter te verklaren en accurate voorspellingen te doen. We kunnen nu dus voorspellen hoe lang mensen beschermd zijn na vaccinatie. Dit kon ook met vroegere modellen, maar deze steunden niet op een realistisch biologisch mechanisme. We spitsen ons dan ook meer en meer toe op dit soort onderzoek om nog meer analyses mogelijk te maken.”

Beter opvolgen: hepatitis A-vaccinatie beschermt tot 23 jaar lang
Het nieuwe model biedt heel wat voordelen, onder meer voor de farmaceutische sector. De onderzoekers van VAXINFECTIO en CenStat ontwikkelden het wiskundig model op basis van enkele theoretische inzichten om de immuniteit na vaccinatie op lange termijn te bestuderen. “Plasmacellen hebben een lange levensduur in bepaalde plekken van ons lichaam”, verklaart dr. Mathieu Andraud.“We werkten daarom een model uit met drie tijdscomponenten, die komen overeen met de levensduur van antilichamen en kort- en langlevende plasmacellen.” Prof dr. Hens voegt toe: “Je krijgt nu een veel beter inzicht in de manier waarop je deelnemers aan een vaccinstudie het best kan opvolgen. Om de drie componenten van elkaar te onderscheiden is het nodig om kort na vaccinatie voldoende metingen te doen.” Dr. Mathieu Andraud besluit: “Met behulp van dit model toonden we bijvoorbeeld aan dat 95% van de voor hepatitis A gevaccineerde patiënten beschermd blijft tot 23 jaar na de vaccinatie.”