Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Overheid betaalt prijs voor discriminatie    24 mei 2012

24 mei 2012

Sociaal-culturele integratie kan het vertrouwen van allochtonen in de overheid bevorderen en de ontwikkeling van gedeelde identiteiten stimuleren. Doctoraatsonderzoek van Maarten Van Craen (UHasselt-KU Leuven) toont aan dat allochtonen meer vertrouwen krijgen in de overheid door regelmatig een praatje te maken met hun autochtone buren. Maar contacten met autochtonen die leiden tot discriminatiegevoelens, tasten het vertrouwen in de overheid aan. “De overheid betaalt een prijs voor discriminatie”, concludeert Van Craen.

Hoe meer babbelen met autochtonen, hoe meer vertrouwen in overheid
Hoe meer allochtonen babbelen met autochtone buren, hoe positiever hun houding ten aanzien van de overheid. Dat toont onderzoek bij Turkse en Marokkaanse allochtonen uit Antwerpen, Gent en Genk aan. Maarten Van Craen vindt positieve effecten op het vertrouwen in de politie en het vertrouwen in de federale regering. Eerdere indicaties dat contact met autochtone buren het politieke vertrouwen van allochtonen doet afbrokkelen, worden niet bevestigd.

Identiteitsbeleving hangt samen met taalkennis                                         
De identiteitsbeleving van allochtonen blijkt sterk samen te hangen met taalkennis. Naarmate allochtonen het Nederlands beter beheersen, voelen ze zich meer Belg, Vlaming en Antwerpenaar/Gentenaar/Genkenaar. De impact op de Vlaamse identiteit is het sterkst, die op de lokale identiteit het minst sterk.

Integratie maakt kwetsbaar voor discriminatie
Maar integratie maakt allochtonen kwetsbaar voor discriminatie. Allochtonen rapporteren onder meer discriminatie-ervaringen in het uitgaansleven, op het openbaar vervoer, tijdens het winkelen, op de arbeidsmarkt en op school. Die ervaringen hebben niet alleen een persoonlijke, maar ook een maatschappelijke kostprijs. Ze tasten het vertrouwen van allochtonen in de politie en de regering aan. Hoe vaker allochtonen zich gediscrimineerd hebben gevoeld, hoe minder vertrouwen ze hebben in beide maatschappelijke instellingen. 

Minder vertrouwen in politie bij meer contact met eigen gemeenschap
De analyse van het vertrouwen in de politie had een brede focus en bracht nog andere determinanten aan het licht. Naarmate Turkse en Marokkaanse allochtonen meer contact hebben met buren uit hun eigen gemeenschap en naarmate ze meer sociale overlast (rondhangende jongeren en drugsoverlast) ervaren, hebben ze minder vertrouwen in de politie. Dat vertrouwen krijgt ook een deuk wanneer men van mening is dat de politie strenger optreedt t.a.v. mensen van de eigen gemeenschap dan t.a.v. autochtonen. De perceptie van het politieoptreden heeft ook een impact op het vertrouwen van autochtonen. Niet alleen de perceptie dat de politie strenger optreedt t.a.v. autochtonen, maar ook de perceptie dat de politie strenger optreedt t.a.v. allochtonen knaagt bij een aantal autochtonen aan het vertrouwen.

Samenwerking KU Leuven-UHasselt
Het doctoraat bouwt verder op onderzoeksprojecten die de voorbije jaren aan de UHasselt werden uitgevoerd. De UHasselt en het Steunpunt Gelijkekansenbeleid hebben financiële middelen vrijgemaakt om deze projecten te valoriseren in een doctoraat. Maar aangezien de UHasselt geen faculteit sociale wetenschappen heeft, kan ze in dit domein geen doctoraat afleveren. Daarom werd een partnerschap aangegaan met de KU Leuven. De KU Leuven levert de promotor (prof. Marc Hooghe), de UHasselt de co-promotor (prof. Johan Ackaert). De verdediging van het doctoraat ging vandaag door aan de KU Leuven.