Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Prof. dr. Paul Janssen beloond voor inzet in derde wereld    26 sep 2012

26 sep 2012

De award wordt tweejaarlijks uitgereikt door de International Biometric Society (IBS). De IBS verenigt meer dan 6000 biostatistici uit alle werelddelen. Biometrie of biostatistiek is wereldwijd van belang, bijvoorbeeld voor het bestuderen van AIDS-epidemieën en het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen, maar in het Zuiden zijn de uitdagingen nog een stuk groter. De middelen zijn schaars en de uitdagingen op het vlak van bijvoorbeeld milieu en volksgezondheid enorm. De problematiek krijgt echter niet altijd de aandacht die ze verdient. Daarom werd de award het leven in geroepen.

Prof. dr. Paul Janssen was 25 jaar geleden één van de grondleggers van het masterprogramma in de biostatistiek van de UHasselt; 20 jaar geleden erkende de VLIR-UOS (die voor de Vlaamse Interuniversitaire Raad de universitaire ontwikkelingssamenwerking behartigt) het als internationaal cursussenprogramma. Dankzij die erkenning krijgen jaarlijks 16 studenten uit het Zuiden de mogelijkheid het masterprogramma aan de UHasselt te volgen. Ondertussen zijn er hele wetenschappelijke netwerken  in de biostatistiek vanuit de UHasselt ontstaan, in bijvoorbeeld Kenia, Zuid-Afrika en Ethiopië. Nogal wat oud-studenten behaalden intussen hun doctoraat, soms in ons land, vaak ook in een derdewereldland. Een niet onbelangrijke groep onder hen is ondertussen academisch actief, in hun land van oorsprong of elders. Ook de IBS vindt dit een indrukwekkende reeks initiatieven en kende Paul Janssen daarom de award toe. "Een welverdiende erkenning voor onze vicerector onderzoek die in Vlaanderen algemeen erkend wordt als een pionier in ontwikkelingssamenwerking op universitair niveau", vindt rector Luc De Schepper.