Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Seminarie SEIN: Internationale toppers laten licht schijnen over etnische discriminatie op het werk    7 sep 2012

7 sep 2012

Het onderzoeksinstituut SEIN - Identity, Diversity & Inequality Research van de Universiteit Hasselt organiseert op 11 en 12 september een internationaal seminarie over diversiteit en ongelijkheid op het werk. Het seminarie gaat vooral dieper in op de mechanismen die leiden tot discriminatie op basis van etniciteit. “Een beter zicht op hoe ongelijkheid tot stand komt, is essentieel om op een doeltreffende manier actie te kunnen ondernemen en die ongelijkheid te verminderen”, zegt prof. dr. Patrizia Zanoni, directeur van SEIN. Twee internationale toppers gaan tijdens het seminarie dieper in op de problematiek.


De resultaten van de Diversiteitsbarometer, die enkele dagen geleden door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) werden voorgesteld, bevestigen de aanhoudende discriminatie – niet enkel op basis van etniciteit, maar ook onder meer leeftijd, handicap en geslacht – op de Belgische arbeidsmarkt. De cijfers liggen in lijn met eerdere studies. In 1998 bleek uit onderzoek van het ILO (International Labour Organization) dat 39,2% van de Antwerpse en 27% van de Luikse werkgevers geen kandidaat van Marokkaanse afkomst in dienst zou nemen. In een telefonische enquête van een UHasselt-masterstudente in 2008 verklaarde 18% van de top-500 Limburgse bedrijven dat ze een voorkeur had voor “autochtone” kandidaten.
“Als je de resultaten van de barometer met die eerdere studies vergelijkt, zie je wel tekenen dat men er zich tenminste van bewust is dat discriminatie niet zomaar door de beugel kan. Zo verklaarde nog 5 procent van de selectieverantwoordelijken in de Diversiteitsbarometer dat huidskleur een rol speelt. Aan de andere kant: dat één op vijf ondervraagde werknemers zegt geen allochtoon als collega te willen, is zonder meer zorgwekkend”, aldus prof. dr. Patrizia Zanoni.

Context onderzoeken
Het SEIN-seminarie wil geen beleidsvoorstellen formuleren, maar aan de hand van theoretische inzichten proberen te begrijpen waarom er gediscrimineerd wordt. “We willen dus weten in welke context mensen de neiging hebben tot discrimineren”, zegt prof. dr. Zanoni. “Iedereen gebruikt categorieën, hokjes om zich in zijn of haar omgeving te oriënteren. Contextfactoren bepalen of wij die categorieën beoordelen als correct en legitiem of niet.”
De twee toonaangevende onderzoekers die op het seminarie als sprekers zullen optreden – Donald Tomaskovic-Devey van de University of Massachusetts en Ahu Tatli van de Queen Mary Business School, University of London – werpen elk vanuit een eigen invalshoek een licht op deze factoren.
“Het meten van discriminatie, zoals in de Diversiteitsbarometer, is nodig om te vermijden dat de politieke aandacht voor deze problematiek verslapt. Maar zo een instrument is minder geschikt om de onderliggende mechanismen van discriminatie te onderzoeken. Om te achterhalen op welke manier die uitsluiting gebeurt en wat die dan stimuleert. Die inzichten zijn nochtans van essentieel belang om op een doeltreffende manier actie te kunnen ondernemen tegen discriminatie en de ongelijkheid te verminderen. Daarin zien wij onze bijdrage in het wetenschappelijke én maatschappelijke debat”, besluit prof. dr. Zanoni.

Wat is SEIN?
SEIN is het instituut van de Universiteit Hasselt dat fundamenteel en beleidsrelevant onderzoek voert rond identiteit, diversiteit en (on)gelijkheid in organisaties en op de arbeidsmarkt. Daarnaast ondersteunt SEIN acties die gelijke kansen en inclusie bevorderen.
www.uhasselt.be/sein