Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Steeds meer zware baby’s in Vlaanderen    8 mei 2012

8 mei 2012

In Vlaanderen neemt het aantal pasgeboren baby’s met een geboortegewicht van méér dan 4 kilogram alsmaar toe. Deze evolutie blijkt uit de gegevens van de voorbije 20 jaar, geregistreerd door het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) in Brussel. Dat besluit gynaecoloog prof. dr. Wilfried Gyselaers van de Universiteit Hasselt en het Ziekenhuis Oost-Limburg.

Keizersnedes
In 1991 bedroeg het totaal aantal zware baby’s in Vlaanderen nog minder dan 5000, maar in het jaar 2010 was dit al gestegen tot meer dan 6000. Dit betekent globaal een stijging van meer dan 18%. Gelijkertijd stijgt het aantal keizersnedes omwille van te dikke baby’s ook met 13%: het gemiddelde geboortegewicht van de baby’s die te dik zijn voor een normale vaginale geboorte, is met een kwart kilo toegenomen. Dat is veel meer dan het algemene gemiddelde in Vlaanderen. Eenzelfde evolutie doet zich ook voor in andere geïndustrialiseerde landen: in Canada bijvoorbeeld zag men eveneens een toename van zware baby’s met 15 tot 20% over de voorbije 20 jaar.

Oorzaken
Er kunnen 2 belangrijke oorzaken worden weerhouden die bijdragen tot deze evolutie. Vooreerst wordt de lengte van de moderne mens alsmaar groter, ook in Vlaanderen. Veel ouders maken het immers mee dat hun eigen kinderen hen in lengte voorbijsteken, terwijl zijzelf ook reeds groter waren dan hun eigen ouders. Ten tweede is er ook het groeiend maatschappelijke probleem van toenemende zwaarlijvigheid of obesitas, al dan niet geassocieerd met een probleem van suikerziekte.

Suikerziekte
De lengte en het gewicht van de moeder zijn beide belangrijke bepalende factoren voor het gewicht van de pasgeborene. Het is ook een gekend probleem dat baby’s van patiënten met suikerziekte vaak een te hoog geboortegewicht hebben. De Westerse leefgewoontes, met rijke overdadige voeding en weinig lichaamsbeweging, spelen vast en zeker een rol in de huidige toename van moederlijke zwaarlijvigheid en dikke baby’s. Baby’s met een hoog geboortegewicht hebben dan op hun beurt ook weer meer kans om als volwassene zelf zwaarlijvig te worden of suikerziekte te krijgen, zodat het risico bestaat op een alsmaar erger wordende spiraal-evolutie.

Licht geboortegewicht
Er is echter ook een toename van baby’s met een licht geboortegewicht (< 2500 gram). Dit betreft echter een kleiner aantal baby’s en de toename bedraagt slechts 3%, wat veel minder uitgesproken is dan de evolutie bij de zware baby’s. De toename van de lichte baby’s kan vooral worden toegeschreven aan de betere zorg voor prematuren, die ertoe leidt dat men vandaag zwangerschappen met complicaties in een vroeger stadium durft te beëindigen dan vroeger het geval was.