Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt, LifeTechLimburg en Janssen Pharmaceutica ondertekenen Innovatiecharter    5 okt 2012

5 okt 2012

De Universiteit Hasselt en Janssen Pharmaceutica hebben in de afgelopen jaren een nauwe samenwerking uitgebouwd. Op vrijdag 5 oktober 2012 vergroten zij die kruisbestuiving met het ondertekenen van een ‘Innovatiecharter’. Prof. dr. Luc De Schepper, rector van UHasselt, noemt de verdieping en verbreding van de samenwerking met Janssen Pharmaceutica  “van groot belang” voor de universiteit. “Het toont aan dat de Universiteit Hasselt effectief wordt erkend als creatief knooppunt in het innovatieweb”, aldus de rector. “We zijn een nieuw tijdperk binnengestapt”, zegt Tom Heyman, CEO van Janssen Pharmaceutica. “Een breed netwerk van kennisspelers, zoals de Universiteit Hasselt, is voor ons onontbeerlijk geworden om samen therapeutische oplossingen te kunnen ontwikkelen en te versnellen.”

Sinds eind jaren negentig is er tussen de Universiteit Hasselt en Janssen Pharmaceutica een samenwerkingsverband gegroeid. Het gaat daarbij vooral om schenkingen rond wetenschappelijk materiaal en/of uitrusting, begeleiding van doctoraten en onderzoek, en het leveren van (o.m. statistische) ondersteuningsdiensten.
Het Innovatiecharter dat UHasselt, Janssen Pharmaceutica én LifeTechLimburg op 5 oktober 2012 sluiten, zorgt voor zowel een verdieping als verbreding van die samenwerking. Dit moet de lifesciencesinnovatie in Vlaanderen op diverse manieren versterken. Het charter omvat vier luiken:

1. Nauwere samenwerking op vlak van onderzoek en ontwikkeling (R&D)
UHasselt staat sterk in onder meer het onderzoek rond immunologie, neurowetenschappen (onder andere multiple sclerose) en biostatistiek. Daarnaast bouwt de universiteit aan een sterke samenwerking rond klinisch onderzoek met haar partnerziekenhuizen Jessa (Hasselt) en Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL, Genk).
Janssen Pharmaceutica concentreert zijn inspanningen in vijf domeinen: neurowetenschappen, oncologie, vaccins en infectieziekten, immunologie en cardiovasculaire en metabole aandoeningen.

Binnen de domeinen van de biostatistiek (met het onderzoeksinstituut Censtat van UHasselt) en het biomedisch onderzoek (met het onderzoeksinstituut Biomed van UHasselt) zullen wetenschappers van UHasselt en Janssen Pharmaceutica nauwer overleg plegen en samenwerken. Op die manier willen de twee partners nieuwe kennis ontwikkelen die op haar beurt bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en diagnostica. Dit past in het business model van ‘open innovatie’ dat Janssen ontplooit in samenwerking met andere actoren – waaronder academische instellingen – die in hun domein tot de wereldtop behoren.

2. Vorming en coaching van talent
Janssen Pharmaceutica biedt studenten biomedische wetenschappen en biostatistiek al de kans om stage te lopen in haar vestiging in Beerse. Daarnaast is Janssen ook partner in de Doctoral School for Medicine and Life Sciences van UHasselt waarbij expertise van Janssen wordt ingezet voor opleiding van doctoraatsstudenten.

UHasselt en Janssen Pharmaceutica willen deze ontwikkeling van talent samen verder uitbouwen én verbreden naar andere opleidingen binnen de universiteit, zoals economische wetenschappen. Niet alleen stages en doctoral schools vormen daar belangrijke instrumenten toe, maar ook bedrijfsbezoeken. Daarnaast gaan wetenschappers van Janssen meewerken aan seminaries en gastcolleges in de Universiteit Hasselt – en vice versa.

3. Versterkte samenwerking tussen Janssen en Limburgse lifesciencessector
Limburg beschikt over een jonge, dynamische lifesciencessector, met een 70-tal bedrijven actief in de biofarma, medtech en zorginnovatie. Sommige van deze bedrijven zijn gevestigd in BioVille, de life sciences incubator op de universitaire campus Diepenbeek.

Janssen Pharmaceutica zal via LifeTechLimburg - het UHasselt-platform voor de ontwikkeling van de biomedische lifesciencessector in Limburg - het contact versterken met bedrijven en investeerders in de regio. Het doel daarvan is een permanente wisselwerking waarbij bedrijven uit de Limburgse lifesciencessector vlotter in contact komen met wetenschappers en het management van Janssen. Lifesciencesbedrijven in Limburg krijgen daardoor een directe link naar Janssen Pharmaceutica, Janssen op zijn beurt een nieuwe ‘voelspriet’ die het makkelijker maakt om te speuren naar opportuniteiten in de sector. De aanwezigheid van Janssen in BioVille vergemakkelijkt die interactie.

4. Deelname aan ‘Entrepreneurial Boot Camps’
Janssen Pharmaceutica engageert zich om via haar ‘boot camp’-concept – een business development programma – innovatieve ideeën uit de Limburgse lifesciencessector te toetsen aan hun commercieel nut en exploiteerbaarheid. Ook projecten van onderzoekers van UHasselt komen in aanmerking voor een boot camp na evaluatie door de Tech Transfer Office van UHasselt.

Nieuwe trend
De Universiteit Hasselt beschouwt het Innovatiecharter als een akkoord van groot belang. “Het toont aan dat UHasselt door een innovatiespeler als Janssen Pharmaceutica effectief erkend wordt als een creatief knooppunt in het innovatieweb, een rol die we al enkele jaren als één van onze kerntaken zien”, zegt rector Luc De Schepper.
Deze samenwerking past overigens in een nieuwe trend waarbij innovatieve bedrijven langlopende overeenkomsten afsluiten met de universiteit om zo meer vooruitgang te boeken in de ontwikkeling van innovatieve ideeën en technologieën. Rector De Schepper: “De universiteit is door haar interdisciplinaire opzet een vruchtbare bodem voor innovatie. Bedrijven kunnen namelijk beroep doen op de expertise van meerdere faculteiten en onderzoeksinstituten, en zo sneller tot resultaat komen.”

Enorme kansen
“De uitwisseling van kennis en ervaring, en de toegang tot de business development programma’s van Janssen biedt enorme kansen voor onze jonge lifesciencesbedrijven, maar ook voor de nieuwe initiatieven die ontstaan uit ideeën van onze onderzoekers, artsen of ondernemers”, zegt prof. dr. Piet Stinissen, voorzitter van LifeTechLimburg en decaan van de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen van UHasselt. “Vanuit LifeTechLimburg willen we die kennisuitwisseling, en de nieuwe open innovatie-projecten die daaruit kunnen ontstaan, maximaal ondersteunen en waar nodig begeleiden. De bestaande en nieuwe financieringsmogelijkheden, zoals het Transformationeel Geneeskundig Onderzoeksprogramma recent gelanceerd door minister Lieten, en onze samenwerking in het Vlaams Centrum voor Medische Innovatie bieden daartoe interessante perspectieven.”


Nieuw tijdperk

“We zijn een nieuw tijdperk binnengestapt”, zegt Tom Heyman, CEO van Janssen Pharmaceutica. “Geneesmiddelen worden nog zelden bedacht door mensen die zich opsluiten in hun labo. Een breed netwerk van kennisspelers, zoals de Universiteit Hasselt, is voor ons onontbeerlijk geworden om samen therapeutische oplossingen te kunnen ontwikkelen en te versnellen.”