Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt gaat samen met Fost Plus voor 10% minder restafval    8 okt 2012

8 okt 2012

Fost Plus, de organisatie die instaat voor het sorteren, ophalen en recycleren van huishoudelijk verpakkingsafval, en de OVAM helpen mee met dit nieuwe initiatief. Luc De Schepper, rector van Universiteit Hasselt, gaf het symbolische startsignaal. Hij speelde als eerste 'Sorteren zonder spieken', het online spel dat de hele universiteit op een ludieke manier aanzet om goed te sorteren. Je vindt het spel op www.spiekenwin.be.

Sorteren, het zit al goed ingebakken in onze gewoontes
Fost Plus, de organisatie die de Belgische huisgezinnen al tot kampioenen in het sorteren heeft gemaakt, wil ook buitenshuis sorteren aanmoedigen. Fost Plus vond in de universiteit een partner om samen een origineel pilootproject op te zetten. Rector Luc De Schepper:  De Universiteit Hasselt heeft al enkele jaren een structureel sorteerbeleid. Het is vanzelfsprekend om papier te sorteren en te recycleren. Maar nu gaan we een stap verder door ook PMD overal te laten sorteren. Met een uitgekiende opstelling van afvalbakken overal op de campus wordt dit mogelijk. Zo gaan we voor 10 procent minder restafval. 

Sorteren is goed, goed sorteren is essentieel!
Om er voor te zorgen dat iedereen op de campus de afvalbakken juist gebruikt, heeft Fost Plus samen met de universiteit een ludieke sensibiliseringsactie gelanceerd. Met het online spel  Sorteren zonder Spieken , kunnen studenten testen of ze de nodige sorteerkennis in huis hebben. Moet het yoghurtpotje bij het restafval? Het blikje frisdrank bij PMD? Niet altijd gemakkelijke vragen, zeker niet als je ze tegen de klok moet oplossen. Maar gelukkig zitten er ook online spiekbriefjes verstopt die uitkomst bieden.

Wie alle vragen juist oplost, maakt kans op een smartphone van de laatste generatie. De wedstrijdtijd van de rector is meteen de inzet van de schiftingsvraag voor de studenten. Het aantal spiekbriefjes dat de rector gebruikte voor de vragenlijst, zal een goed bewaard geheim blijven. Op het vlak van spieken wil de rector immers niet het voorbeeld geven, op het vlak van sorteren wel. Ontdek het spel zelf op http://www.spiekenwin.be.

Fost Plus is blij met dit initiatief van de universiteit.  De Belgen sorteren al goed. Maar er zijn nog een paar onzuivere plekjes in ons sorteergedrag. Hoe meer we buitenshuis een inspanning leveren, hoe meer we naar het perfecte sorteerplaatje gaan. De universiteitscampus is hier een goed voorbeeld,  zegt Youri Sloutzky van Fost Plus. Na de sorteerinspanningen van studenten en personeel, zorgt Fost Plus ervoor dat het ingezamelde PMD netjes wordt opgehaald en effecti ef wordt gerecycleerd. Zo kan het afval een nieuw leven gaan leiden.

De cirkel is rond
Sinds geruime tijd is Fost Plus met animaties aanwezig in lagere en middelbare scholen die actief deelnemen aan selectieve inzameling. Recent startte Fost Plus ook met een nieuwe, opmerkelijke animatie voor de kleuterscholen. De allerkleinsten worden aan de hand van een sprookje gesensibiliseerd. De ontbrekende schakel binnen de scholenaanpak van Fost Plus waren de hogescholen en de universiteiten. Met dit pilootproject aan de UHasselt is de cirkel nu rond.