Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt-studenten vallen in de (thesis)prijzen    11 dec 2012

11 dec 2012

Masterproeven van handelsingenieurs Anke Meel en Joris Tielens bekroond

Handelsingenieurs Anke Meel en Joris Tielen hebben met hun masterthesissen de 21ste Accountantsprijs KBAB gewonnen. Aan de prijs is 750 euro verbonden, een bedrag dat de twee UHasselt-studenten zullen delen.

De KBAB (Kempense Beroepsvereniging van Accountants, Belastingconsulenten, Boekhouders, Fiscalisten en Bedrijfsrevisoren) reikte zijn Accountantsprijs op vrijdag 30 november uit tijdens een academische zitting.

Financiële verslaggeving
In haar masterproef bekeek Anke Meel de vrijwillige financiële verslaggeving – het vrijgeven van informatie die verdergaat dan het wettelijke minimum (balans, resultatenrekening, toelichting) – van familiale ondernemingen. De masterstudente hield onder meer een steekproef van 100 familiale en 100 niet-familiale ondernemingen. Daaruit bleek dat 30% van de ondernemingen deed aan een of andere vorm van vrijwillige rapportering. Een eventuele beursnotering, het aantal bestuurders en het balanstotaal zijn in dat verband belangrijke factoren. De familiale factor of solvabiliteit, rendabiliteit of liquiditeit spelen dan weer geen rol in de keuze van een onderneming om aan vrijwillige financiële rapportage te doen, aldus het onderzoek.

Auditcommissaris
Mede-UHasselt-student Joris Tielens onderzocht, aan de hand van econometrische modellen en interviews, het keuzegedrag van (Belgische) ondernemingen bij de aanstelling van een (audit)commissaris. Zo blijkt dat een verhoogde ‘informatieasymmetrie’ tussen manager en aandeelhouders leidt tot de aanstelling van een B4-commissaris – een commissaris van één van de vier grote auditkantoren: KPMG, E&Y, PwC en Deloitte – vermits de kwaliteit van de jaarrekening essentiëler wordt. Daarnaast concludeerde hij dat kredietverschaffers geen rol spelen in het keuzegedrag en dat ondernemingen die meer belang hechten aan een degelijk extern nazicht van het intern beheersingssysteem, een B4-commissaris aanstellen. Een conflict tussen aandeelhouders heeft in de Belgische context dan weer géén invloed op de aanstelling van een niet-B4-commissaris, aldus Tielens’ onderzoek.

Zowel de bekroonde masterproef van Anke Meel als die van Joris Tielens werd begeleid door prof. dr. Roger Mercken, verbonden aan onderzoeksinstituut KIZOK en de faculteit BEW van de UHasselt.

Foto: Anke Meel en promotor prof. dr. Roger Mercken.