Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt tevreden over BOF-besluit Vlaamse regering    3 jul 2012

3 jul 2012

Rector Luc De Schepper: "De BOF-middelen zijn zeer belangrijk voor de universiteit om een eigen strategie te kunnen voeren in het onderzoeksbeleid. Zo financieren wij als UHasselt ondermeer onze onderzoeksspeerpunten; dat zijn de onderzoeksinstituten; met deze middelen. Voor het eerst erkent de Vlaamse Regering in het BOF-besluit de eigenheid van de verschillende Vlaamse universiteiten. De UHasselt krijgt vanaf nu haar BOF-middelen op basis van haar prestaties in de door haar gekozen onderzoeksspeerpunten. Doen we het daar goed, dan stijgen onze BOF-middelen. Vroeger daarentegen kon ons aandeel zakken omdat  andere universiteiten sterk presteerden in onderzoeksdomeinen die wij niet hebben, ook al omdat we nu eenmaal niet alle faculteiten hebben. Dat ongelukkige mechanisme is er nu eindelijk uit gehaald. De afgelopen jaren kende de UHasselt – ondanks de universitaire competitie – een sterke groei van haar aandeel in de BOF-middelen. Met de invoering van het nieuwe systeem worden deze inspanningen geconsolideerd en is verdere groei mogelijk. We zijn bijzonder blij dat de Vlaamse Regering daarmee het standpunt van de kleine en middelgrote universiteiten  gevolgd heeft."