Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt viert emeritaat van prof. dr. Freddy Dumortier    22 nov 2012

22 nov 2012

Op 1 oktober 1976 begon prof. dr. emeritus Freddy Dumortier aan een rijk gevulde en boeiende academische loopbaan aan het toenmalige Limburgs Universitair Centrum (de huidige Universiteit Hasselt). Tijdens zijn carrière heeft hij, naast talrijke wetenschappelijke realisaties, ook een aantal beleidsfuncties vervuld. Zo werd hij onder meer in 1991 verkozen tot decaan van de faculteit Wetenschappen. Vervolgens werd hij in 1992 aangesteld als vicerector van de UHasselt. Deze functie heeft hij 12 jaar uitgeoefend onder het rectorschap van em. prof. dr. Harry Martens.

Eén van de belangrijkste realisaties van em. prof. dr. Freddy Dumortier als vicerector is zijn bijdrage aan de oprichting van de Transnationale Universiteit Limburg (tUL). In 1998 al startten de Universiteit Hasselt en Universiteit Maastricht de eerste gesprekken over een nauwere samenwerking. In 2001 ondertekenden de ministers van Onderwijs van Nederland en Vlaanderen het verdrag tot de oprichting van de tUL.

Momenteel is em. prof. dr. Dumortier lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunst, en voorzitter van het Belgisch Nationaal Comité voor Wiskunde. Ook tijdens zijn emeritaat blijft hij deze activiteiten verderzetten. Ook zal hij nog actief blijven in het internationaal wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van Dynamische systemen (Zuivere Wiskunde).

De Universiteit Hasselt en de faculteit Wetenschappen danken em. prof. dr. Freddy Dumortier voor zijn inzet en zijn realisaties zowel op wetenschappelijk vlak als op beleidsniveau, en hopen nog lang met hem te kunnen samenwerken.