Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt wordt 39 en reikt eredoctoraten uit    30 mei 2012

30 mei 2012

Op woensdag 30 mei 2012 wordt de Universiteit Hasselt 39 jaar en reikt ze haar jaarlijkse eredoctoraten uit tijdens de Dies Natalis. Het thema van dit jaar is “Managing the information overload”. Hoe meer informatie ons bereikt, hoe belangrijker een houvast wordt: in een veelheid aan feiten en feitjes dreigen we te verdrinken, informatie zonder kader biedt ons slechts een partiële blik op de wereld, geen inzicht. De eredoctors bieden – elk binnen hun vakgebied – een antwoord op de vraag hoe hiermee omgegaan kan worden. Elke faculteit reikt haar eigen eredoctoraat uit. Daarnaast stelt ook de universiteit zelf een eredoctor aan. De eredoctors van de faculteiten zijn prof. John G.F. Cleland, prof. Silvana Sciarra, prof. dr. Wil van der Aalst en prof. dr. Ramesh Raskar. Het instellingsdoctoraat gaat dit jaar naar VRT-journalist Johny Vansevenant.

Programma 30 mei:
• 10u: Symposium ‘The Future of Imaging’ (prof. dr. Ramesh Raskar, eredoctor faculteit Wetenschappen) (auditorium H2)
• 10u-12u: Symposium 'Process Mining: Understanding and Improving Desire Lines in Big Data' (prof. dr. Wil van der Aalst, eredoctor faculteit BEW), (auditorium H5)
• 12u30 tot 13u30: 'Boterhammen op de agora' met concert van De Mens (agora)
• 14u30: Academische zitting met uitreiking eredoctoraten (auditorium H6). Camera’s en fotografen zijn toegelaten in de aula.
• 20u: Universiteitsconcert met David Grimal & Les Dissonances (cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt)

• Donderdag 31 mei, 13u-15u: Symposium ‘Social EU and the contemporary financial crisis: a legal approach’ (prof. Silvana Sciarra, eredoctor faculteit Rechten) (lokaal C109)

Wat meer info over de eredoctors:

1. UHasselt (instellingsdoctoraat)
• eredoctor: Johny Vansevenant
• promotor: prof. dr. Luc De Schepper, rector UHasselt
• motivatie: Al meer dan 20 jaar is Johny Vansevenant een toonbeeld van hoe journalistiek verduidelijking kan brengen in een wereld vol vertwijfeling. Zijn betrokken maar neutrale en uiterst betrouwbare  radioverslaggeving zet de toon in de Wetstraat. Uit een veelheid aan bronnen, vaak gekleurd en elk met een eigen agenda, haalt hij precies die informatie om de feiten van de dag helder te schetsen.  Zijn relatief korte interventies bevatten een weergave van complexe situaties, eenvoudig en duidelijk genoeg zodat niet alleen de geïnformeerde maar élke burger  er zijn eigen keuzes op kan baseren. Vansevenants journalistieke werk bewijst bovendien dat een medium als radio relevant blijft. Aan de ontbijttafel, in de auto, als achtergrond bij andere activiteiten of intens beluisterd bij een belangrijk nieuwsfeit, radio dringt diep door, bij alle leeftijden en in alle lagen van de bevolking.

2. Faculteit Geneeskunde
• eredoctor: prof. John G.F. Cleland
• promotoren : prof. dr. Pieter Vandervoort en prof. dr. Paul Dendale
• motivatie: John Cleland is een autoriteit inzake telemonitoring van patiënten met hartfalen. Hij is hoofd van de ‘Academic Unit of Cardiology’ aan de universiteit van Hull (UK) en heeft een indrukwekkend academisch CV met talrijke publicaties in medische toptijdschriften.

3. Faculteit Rechten
• eredoctor: prof. Silvana Sciarra
• promotor: prof. dr. Annemie Draye
• motivatie: Silvana Sciarra is professor (gewoon hoogleraar) aan de Universita degli studi di Firenze waar ze de Jean Monnet Leerstoel voor (Europees en rechtsvergelijkend) arbeidsrecht bekleedt. Silvana Sciarra heeft zich in haar loopbaan sterk ingespannen om de Europese lidstaten te helpen om de steeds groeiende hoeveelheid aan Europese rechtsregels om te zetten naar hun nationale regelgeving. .

4. Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen
• eredoctor: prof. dr. Wil van der Aalst
• promotor: prof. dr. Koen Vanhoof
• motivatie: prof. dr. Wil van der Aalst is als professor informatiesystemen verbonden aan de faculteit wiskunde en informatica van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Het onderzoek van prof. van der Aalst concentreert zich o.a. rond workflow management en process mining. Hij heeft een H-index > 85 volgens Google Scholar, wat hem de Nederlandse computerwetenschapper met de hoogste H-index maakt.

5. Faculteit Wetenschappen
• eredoctor: prof.dr. Ramesh Raskar
• promotor: prof. dr. Frank Van Reeth
• motivatie: Prof. dr. Ramesh Raskar is associate professor of Media Arts and Sciences aan het MediaLab van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) te Boston (VS). Zijn onderzoeksexpertise situeert zich in de domeinen visual computing en human-computer interaction (HCI). Ramesh Raskar heeft een indrukwekkend aantal wetenschappelijke innovaties gerealiseerd.