Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Universiteiten uit Noord & Zuid slaan de handen ineen    26 apr 2012

26 apr 2012

Internationalisering lééft op de Universiteit Hasselt. Op donderdag 26 april 2012 verwelkomde de AUHL een delegatie van rectoren en professoren uit Cuba, Ecuador, Tanzania en Vietnam op uitnodiging van VLIR-UOS. De universiteiten komen in aanmerking om gedurende een periode van ongeveer tien jaar een samenwerking uit te bouwen met onze Vlaamse universiteiten en hogescholen. Het bezoek kadert in een interuniversitaire ‘tour’: van 19 tot 27 april bezoeken zeven universitaire delegaties uit Cuba, Ecuador, Tanzania en Vietnam de Vlaamse universiteiten, op zoek naar partners voor langetermijnsamenwerking. Concreet gingen donderdag professoren uit Noord en Zuid rond te tafel zitten om na te gaan of hun expertise ‘matcht’ en er bijgevolg samenwerkingsplannen op poten gezet kunnen worden.

Enthousiaste reacties
De reacties van de Zuiders bezoekers zijn warm en enthousiast. Zo zegt prof. Faustin R. Kamuzaura van de Mzumbe University in Tanzania: “Deze samenwerking geeft ons de kans om onze onderzoekscapaciteit uit te breiden en een diepgaand engagement tussen verschillende landen en universiteiten te creëren. We kunnen zo  contacten leggen met Belgische profs. Dit is zeer belangrijk, ook voor onze doctoraatsstudenten die later naar hier kunnen komen. Dit is onze eerste samenwerking met België. We zijn onder de indruk van de goede organisatie, leiding en ontwikkeling van jullie universiteiten.”

Prof. Hebert Ramiro Pérez Concepción van de Universidad de Oriente in Cuba voegt toe: “In een wereld vol internationalisering, is dit één van de belangrijkste events wat betreft de internationalisering van universiteiten. Het laat ons toe de sociale en exacte wetenschappen in onze unief te updaten. We laten zo Cuba kennismaken met de wereld en de wereld kennismaken met Cuba. (Dit is ook een quote die de paus uitsprak toen hij Cuba 12 jaar geleden bezocht.) Ik heb al veel gelezen over België en het belang van jullie land in de geschiedenis. Ik voel me vereerd om bijgedragen te hebben aan een hechtere relatie tussen België en Cuba, zelfs als het maar een klein beetje is.”

Concreet samenwerkingsprogramma
De samenwerking met elk van de zeven universiteiten focust op een centraal thema, zoals biodiversiteit, ICT-ontwikkeling of voedselzekerheid. Naast gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek beoogt de samenwerking ook de institutionele versterking van de betrokken universiteiten, op het vlak van onderzoek, onderwijs en organisatie. De centrale thema’s zijn gekozen na een analyse van de ontwikkelingsnoden van de betreffende landen en de aanwezige wetenschappelijke expertise in Vlaanderen en deze landen. Tijdens hun bezoek aan België zullen de delegaties aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen partners zoeken voor verdere samenwerking. Eenmaal een team van academici uit Vlaanderen en het betreffende land is samengesteld, zal elk team een concreet samenwerkingsprogramma uitwerken. 

Succesvolle partnerschappen
In het verleden vonden nog zulke matchmaking-events plaats en telkens werden nieuwe interessante parterschappen opgezet.  Zo is er een samenwerking opgestart met Jimma University in Ethiopië. Hierbij werd Prof. Paul Janssen projectleider voor een project omtrent statistiek: de gerenommeerde ‘masteropleiding in biostatistiek’ van UHasselt werd ‘getransporteerd’ naar het Zuiden en aangepast aan de noden van de regio. Dit is een goed draaiende masteropleiding ondertussen. Bovendien volgen 3 studenten van Jimma University momenteel een doctoraatsopleiding binnen statistiek (ééntje aan UGent en twee aan UHasselt). Ook dr. Marita Granitzer van de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) participeert aan het project met Jimma University, zij het binnen het subproject ‘Child Nutrition & Health’. Ook deze samenwerking is zeer succesvol en dankzij haar krijgen diverse PHL-studenten verpleegkunde of ergotherapie te kans om naar Jimma te gaan om o.a. ‘kinderen die ondervoed zijn terug te integreren via spel’.