Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Wit-Gele Kruis, ZOL en UHasselt testen innovatieve “bloeddruktoestellen” voor hartpatiënten    3 jul 2012

3 jul 2012

One Heart To Care For
Binnen het  ‘One Heart To Care For’-project wil het Wit-Gele Kruis Limburg in samenwerking met het Ziekenhuis Oost Limburg en de Universiteit Hasselt een zorgtraject voor oudere patiënten met chronisch hartfalen evalueren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van telemonitoring-technologie. Het project wil een antwoord geven op het groeiend aantal chronische zieken en de wens van patiënten om zo lang mogelijk comfortabel thuis te blijven wonen. De telemonitoring-toepassing bestaat uit o.a. een innovatieve bloeddrukmeter. Die deelt de waarden gemeten in de thuisomgeving  in een netwerk rond de patiënt, bestaande uit zijn cardioloog, verpleegkundige en huisarts. In het netwerk fungeert het Ziekenhuis Oost-Limburg als klinisch call center en neemt het Wit-Gele Kruis Limburg de logistieke dienstverlening op zich. De Universiteit Hasselt zorgt voor de wetenschappelijke ondersteuning en de analyse van de data.

88 000 euro
Voor dit project wordt er 88 000 euro ter beschikking gesteld vanuit de Vlaamse regering om te bewijzen dat hartfalenpatiënten met behulp van telemonitoring beter begeleid en opgevolgd kunnen worden. In totaal keurde het interministerieel comité Flanders Care negen projecten goed voor heel Vlaanderen, wat neerkomt op 1,5 miljoen euro. Deze projecten werden op 2 juli door Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en minister van Innovatie Ingid Lieten (sp.a) voorgesteld.

Revalidatieoefeningen in eigen omgeving integreren
Naast het  ‘One Heart to Care For’-project ingediend door het Wit-Gele Kruis Limburg, werd ook het project ‘Tele-Rehab III’ goedgekeurd. Dit werd ingediend door YorBody en het Jessa Ziekenhuis. Tele-Rehab III wil chronische hartpatiënten helpen om op een veilige, gecontroleerde en individuele basis te werken aan de opbouw en het behoud van hun fysieke conditie en verbetering van hun cardiovasculair risicoprofiel via een website-gestuurde en interactieve toepassing. Deze toepassing wil de lage therapietrouw bij revaliderende hartpatiënten verhogen door een integratie van de revalidatieoefeningen in de eigen omgeving met externe stimulansen.

Bewijzen
Jo Vandeurzen is voorzitter van Flanders Care. Flanders Care wil door innovatie de zorg verbeteren maar tegelijkertijd ook het ondernemen stimuleren. "Deze demonstratieprojecten krijgen nu de tijd om te bewijzen dat ze echt gebruikt zullen worden en dat het niet zomaar om gadgets gaat. We zullen ze daarna evalueren en bekijken wat nuttig is om op grote schaal in te voeren en wat niet", verklaart Vandeurzen.

Meer over het One Heart To Care For-project: http://www.youtube.com/watch?v=Kl27FOZMlxQ&feature=plcp
Meer over het Tele-Rehab III-project: http://www.youtube.com/watch?v=814CBJ4T19w&feature=plcp