Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

“Breed draagvlak voor hervormingsplannen De Block in zorgsector”    4 sep 2015

“Breed draagvlak voor hervormingsplannen De Block in zorgsector”
4 sep 2015

De hervormingsplannen van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block hebben in de zorgsector een breed draagvlak. Dat blijkt uit een enquête van de Artsenkrant en Healthcare Magazine bij huisartsen, specialisten en ziekenhuisdirecties. De bevraging werd ondersteund door de UHasselt.

Volgens prof. dr. Dominique Vandijck, die de enquête inhoudelijk begeleidde, bewijzen de resultaten in de eerste plaats dat de sector zich ervan bewust is dat het huidige systeem weinig duurzaam is. “Er moet aan de structuren gesleuteld worden en dat kan niet langer wachten”, aldus professor Vandijck vrijdag (4 september) in de Artsenkrant.

“Doorheen heel de bevraging zien we dat leden van de medische raad en de voorzitters van de medische raad telkens iets meer terughoudend reageren dan de overige respondenten. Die defensieve houding zouden we kunnen zien als een vorm van conservatisme, maar we moeten het hele plaatje bekijken. Ook zij zijn optimistisch, zij het misschien iets minder vanuit de positie waarin ze zich bevinden. Met deze enquête geven ze, meer dan ooit, het signaal dat de medische raad een erg belangrijk beleidsorgaan in het ziekenhuis zelf is. Het belangrijkste is echter de consensus tussen alle actoren: wij willen meegaan in het verhaal van het nieuwe financieringsbeleid, voorwaardelijk.”

Kwaliteit
Uit de bevraging blijkt onder meer de grote consensus rond het voorstel om verschillende financieringsmodellen verbonden aan één zorgtraject zowel intra- als extramuraal te bundelen: 61% vindt dat “goed” tot zelfs “schitterend”. Vooral de huisartsen (72%) zijn voor. Specialisten met een mandaat in het ziekenhuis zijn minder enthousiast (54,9%) dan hun ziekenhuisdirecteurs (76,4%). Opvallend zijn ook de verschillen tussen Franstalige en Nederlandstalige respondenten: 48,5% pro versus 66,6% pro.

Waar Franstaligen en Nederlandstaligen het wél volmondig over eens zijn, is het plan om 1 tot 2% van het totale ziekenhuisbudget integraal te gebruiken om kwaliteit te belonen. “Een positieve evolutie die we de laatste jaren zien opkomen. Het is goed dat men bereid is om in te gaan op kwaliteit”, aldus prof. dr. Vandijck in de Artsenkrant.

www.artsenkrant.com