Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Christine Van Broeckhoven trapt lezingenreeks leerstoel Medische Ethiek af    26 jan 2015

Christine Van Broeckhoven trapt lezingenreeks leerstoel Medische Ethiek af
26 jan 2015

Prof. dr. Christine Van Broeckhoven (UAntwerpen en VIB) heeft een nieuwe lezingenreeks in het kader van de leerstoel ‘Medische Ethiek dr. Jules Knapen’ op gang getrokken. De internationaal gerenommeerde onderzoekster (en UHasselt-eredoctor) ging dieper in op het verouderingsproces, het geheugen en hersenziekten. In de volgende vier lezingen – door o.m. Peter Laureys en Inez de Beaufort – komen nog thema’s als brainwashing, fundamentalisme en het taboe rond psychologische ziekten aan bod. Rode draad door de lezingenreeks dit jaar is ‘Ons brein, ons zijn? Niets is wat het lijkt’.

“Het ontrafelen van de mysteries van het menselijk brein staat hoog op de academische agenda. Onderzoek naar het bewustzijn van de mens en naar zijn denken en handelen hebben al geleid tot opmerkelijke, soms verbluffende resultaten en inzichten. Deze lezingenreeks belicht het gekwetste, ziekelijke brein”, zeggen Johan Danen en dr. Mathieu Kelchtermans, coördinatoren van de leerstoel Medische Ethiek dr. Jules Knapen.

Tijdens de openingslezing besprak Christine Van Broeckhoven de werking van ons geheugen, het verouderingsproces van onze hersenen en enkele neurodegeneratieve hersenziekten. Ook ging ze dieper in op nieuwe therapieën.

Professor Van Broeckhoven, verbonden aan de UAntwerpen en het VIB, kreeg in mei 2014 een eredoctoraat van de UHasselt, op voordracht van de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen. Daarmee wilde de universiteit niet alleen haar baanbrekend werk eren, maar ook haar engagement om het grote publiek te informeren over ziekten als Alzheimer. “Professoren worden betaald met geld van de samenleving om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren waar de samenleving beter van wordt. En dat onderzoek moeten we ook uitdragen naar die samenleving”, zo zei Christine Van Broeckhoven daarover.

Brainwashing
De komende weken (29 januari en 5, 12 en 26 februari) staan er nog vier lezingen op het programma. Hoe groot is het taboe dat rust op psychologische ziekten? Welke verantwoordelijkheid draagt elk individu voor zijn/haar gezondheid? Werken de hersenen bij patiënten met bewustzijnsproblemen anders? En hoe moeten we fenomenen als brainwashing, tunnelzicht, breinmisleiding en fundamentalisme verklaren? Diverse experten gaan dieper in op deze (uiteenlopende) vragen.

De leerstoel ‘Medische Ethiek dr. Jules Knapen’ werd vernoemd naar de eerste psychiater in Limburg en de erevoorzitter van de Raad van Bestuur van de UHasselt. De lezingenreeks – opgezet in samenwerking met PAVAL (Postacademische Vorming Artsen Limburg) – gaat dit jaar haar achttiende editie in.

Meer inhoudelijke informatie over de lezingen en sprekers vindt u op www.uhasselt.be/ knapen2015.