Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Groeiende bio-economie kan grote invloed hebben op toekomst landbouw    16 jul 2015

Groeiende bio-economie kan grote invloed hebben op toekomst landbouw
16 jul 2015

Een groeiende bio-economie kan een grote invloed hebben op de toekomst van de landbouw. Maar dat betekent niet dat als de vraag naar biomassa groeit, de landbouw zich hieraan automatisch aanpast. Dat blijkt uit doctoraatsonderzoek van Dries Maes, verbonden aan de onderzoeksgroep Milieueconomie van de Universiteit Hasselt. Het is voor de eerste keer dat de invloed van de groeiende bio-industrie op de Vlaamse landbouw onderzocht werd. “De wisselwerking tussen de landbouwsector en de opkomende biogebaseerde industrie is niet vanzelfsprekend. Daarom is het voor deze biotechnologie moeilijk om zich te ontwikkelen. Beleid dat erop gericht is om een duurzamere industrie te versterken, zou dan ook rekening moeten houden met aanpassingen in de landbouw.”

In een bio-economie worden alle producten – van plastics en voeding tot hoogwaardige stoffen en geneesmiddelen – uit biomassa gemaakt. “Die groeiende bio-economie zal een grote invloed hebben op de toekomst van de landbouw en voedselproductie”, zegt Dries Maes. “Als de industrie méér biomassa nodig heeft, kan dit bijvoorbeeld het landgebruik veranderen. Ook de prijzen van landbouwproducten kunnen beïnvloed worden.”

De doctoraatsstudent voerde een economisch onderzoek waarbij hij toekomstscenario’s voor biotechnologische innovaties in de mestverwerkingssector narekende. De landbouw wordt op verschillende manieren beïnvloed door deze evolutie. Dries Maes: “Als de innovatieve mestverwerking groeit, kan dat effecten hebben op de afzetprijzen van mest, op de prijzen van landbouwgrond, en zelfs op de prijzen van veevoer. Als we de veelheid van die interacties bekijken, is het onmogelijk te voorspellen wat het finale effect op de landbouwsector zal zijn. Logischerwijs dachten we dat de landbouwsector in onze berekeningen snel zou reageren op die prijsveranderingen, maar dat bleek niet het geval.”

Subsidies hebben weinig effect
Uit de resultaten van het doctoraatsonderzoek blijkt nu dat de landbouwsector zich maar traag aanpast aan de veranderende marktomstandigheden, en zich niet enkel richt op de groeiende vraag naar meer biomassa. “Dat vormt een barrière voor de toekomstige ontwikkeling van nieuwe biotechnologische oplossingen in de mestverwerkingssector. Maar de onzekere ontwikkeling van de biogebaseerde industrie zorgt voor volatiele marktprijzen, en dit is evenmin in het voordeel van de boeren. In onze simulatie blijven de gemiddelde winstmarges van boeren laag.”

Het onderzoekt toont daarnaast dat traditioneel beleid ter ondersteuning van de biomassa-industrie heel weinig effect heeft. Dries Maes: “Subsidies die duurzame biomassa-industrie willen steunen, zijn niet geschikt om de sector te doen groeien. Nieuw beleid voor de biogebaseerde economie moet rekening houden met de wisselwerking met de landbouw. Dit vereist wel een beter inzicht in het gedrag van landbouwers én ondersteuning van transparante markten voor biomassa.”

Nood aan nieuwe economische modellen
“Dit onderzoek toont duidelijk het belang aan van nieuwe economische modellen om de Cleantech-transitie in kaart te brengen.”, aldus prof. dr. Steven Van Passel, promotor van het doctoraatsonderzoek.