Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Hiv-combinatietherapie kost 1.027,5 euro per patiënt per maand    3 mrt 2015

Hiv-combinatietherapie kost 1.027,5 euro per patiënt per maand
3 mrt 2015

De behandeling voor hiv in België kost 1.027,5 euro per patiënt per maand, of 12.330 euro per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de UHasselt in samenwerking met het Aidsreferentiecentrum van het UZ Gent. Het is de eerste keer in ons land dat de kosten van de zgn. combinatietherapie – waarbij patiënten meerdere geneesmiddelen moeten innemen – in kaart worden gebracht. “Onze resultaten tonen het besparingspotentieel van die medicatiekosten, maar ook de noodzaak om te blijven investeren in gerichte sensibiliseringscampagnes en zo het risico op besmetting te helpen voorkomen”, zegt prof. dr. Dominique Vandijck (UHasselt) die het onderzoek leidde.

Vandaag wordt een hiv-infectie behandeld via een combinatie van hiv-remmers. Deze nieuwe ‘antiretrovirale’ therapievorm (of highly active antiretroviral therapy) weet het virus beter te onderdrukken dan de vorige, waardoor progressie naar aids (langer) uitblijft. De behandeling is voor het leven en moet heel strikt nageleefd worden. “Hiv is ongeneeslijk, maar eerder chronisch dan dodelijk. De combinatie van geneesmiddelen zorgt voor minder nevenwerkingen en, dus, voor een betere levenskwaliteit en levensduurte”, zegt prof. dr. Dominique Vandijck van de onderzoeksgroep Patiëntveiligheid, gezondheidseconomie en zorginnovatie van de UHasselt.
 
In België worden vandaag ruim 13.500 personen met hiv medisch opgevolgd. Elk jaar komen daar ongeveer 1.250 nieuwe patiënten bij. “Dat zijn 3 tot 4 nieuwe besmettingen per dag. Een aanzienlijk aantal daarvan zou voorkomen kunnen worden.”
 
164 miljoen
Mensen met hiv krijgen de antiretrovirale behandeling volledig terugbetaald. De kosten voor de gezondheidszorg liggen echter hoog. Prof. dr. Vandijck: “Tot nog toe waren concrete data voor België niet beschikbaar. Wij maakten voor 235 personen met hiv een inschatting van alle uitgaven die gepaard gaan met de therapie: kosten voor hiv- en andere medicatie, maar ook voor hospitalisatie, labo- en diagnosetesten, de artsen, psycholoog en sociaal verpleegkundige. De hiv-remmers kosten gemiddeld 34,25 euro per dag. Dat is 1.027,5 euro per maand of 12.330 euro per jaar. Daarmee gaat het grootste gedeelte van de totale kostprijs van de behandeling naar die antiretrovirale medicatie.”
 
Een diepgaandere analyse toonde dat de uitgaven voor hiv-remmers beduidend stijgen voor alleenstaande of gescheiden hiv-patiënten (35,02 euro/dag), arbeidsongeschikten (39,57 euro/dag) en voor patiënten met een lagere sociaaleconomische achtergrond (38,18 euro/dag). “Maar ook voor personen bij wie het hiv-virus resistentie vertoonde (45,26 euro/dag) en/of die kampen met nevenwerkingen ten gevolge van de hiv-medicatie – zoals een verstoorde nierfunctie (38,69 euro/dag), gewrichtspijnen (39,51 euro/dag), stofwisselingsziekte of hart- en vaatziekten (37,09 euro/dag) – stegen de kosten van de antiretrovirale behandeling”, aldus professor Vandijck.
 
Door deze cijfers te extrapoleren naar het aantal personen met hiv in België die momenteel behandeld worden, konden de onderzoekers ook berekenen hoeveel die antiretrovirale therapie in totaal op jaarbasis kost. “Dan kom je op een bedrag van 164.630.160 euro. Dat is 3 tot 4 procent van de totale jaarlijkse uitgaven aan geneesmiddelen in België.”

Sensibilisering
Volgens de onderzoekers onderstrepen de resultaten waarom strikte therapietrouw zo belangrijk is. Prof. dr. Dominique Vandijck: “Alleen zo kun je immers bijkomende aandoeningen beperken. Indien dat niet lukt, wordt een overschakeling naar, duurdere, tweede- of zelfs derdelijnsbehandelingen noodzakelijk. Onze bevindingen tonen het belang aan van het stimuleren van het gebruik van goedkopere generische middelen en van de sociale integratie van mensen met hiv.”
 
De huidige initiatieven van de regering rond screening of het aan het werk krijgen/houden van mensen met chronische aandoeningen zijn volgens de onderzoekers dan ook lovenswaardig. “Maar bijkomende inspanningen op het vlak van sensibilisering, preventie en opvolging van mensen met hiv zijn hoognodig. Die dragen immers óók bij aan het onder controle houden van het gezondheidszorgbudget”, besluit professor Vandijck.