Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Positief accreditatierapport voor masteropleiding bouwkunde    19 aug 2015

Positief accreditatierapport voor masteropleiding bouwkunde
19 aug 2015

De masteropleiding industrieel ingenieur optie bouwkunde heeft een positief accreditatierapport ontvangen van de NVAO. “De opleiding, die erg belangrijk is voor bouwprovincie Limburg, heeft in twee jaar tijd een serieuze inhaalbeweging gemaakt”, zegt prof. dr. Marc D’Olieslaeger, decaan van de faculteit Industriële ingenieurswetenschappen. Industrieel ingenieur is een gezamenlijke opleiding van de UHasselt en KU Leuven.

In 2012 kreeg de masteropleiding bouwkunde – toen nog aangeboden binnen de voormalige XIOS Hogeschool Limburg – een negatief rapport. Een taskforce van de UHasselt, KU Leuven en XIOS stelden daarop een verbeterplan op. Zo werden het curriculum en de organisatie van de masterproef herzien en werd een aparte stage ingevoerd. Er werden ook middelen vrijgemaakt voor onder meer de aanwerving van junior en senior academici, een nieuw onderzoekslabo (Applicatiecentrum voor Bouw en Beton, ACB²) en apparatuur voor het didactisch laboratorium. De masteropleiding heeft ook gastprofessoren aan boord gehaald die kunnen bogen op een jarenlange ervaring in de ingenieurspraktijk. In samenwerking met de dienst Onderwijs werd ook ingezet op de verdere professionalisering van de docenten.

De wijzigingen hebben alvast hun vruchten afgeworpen, met een succesvolle visitatie eind 2014 en nu dus een positieve accreditatie voor bouwkunde. “De masteropleiding, die erg belangrijk is voor bouwprovincie Limburg, heeft in twee jaar tijd een serieuze inhaalbeweging gemaakt om het academiseringsproces te voltooien, zonder de voeling met de praktijk te verliezen. Denk maar aan de stage, het verhoogde aantal werfbezoeken en de masterproeven uitgevoerd in samenwerking met bouwbedrijven”, zegt decaan Marc D’Olieslaeger.

“Dit positieve rapport wil niet zeggen dat we nu op onze lauweren gaan rusten: we blijven hard werken om nog meer gestalte te geven aan het unieke profiel van een industrieel ingenieur bouwkunde: de allround problem solver met wetenschappelijke achtergrond en met twee voeten in de praktijk.” Het in 2016 te bouwen Applicatie-centrum voor Bouw en Beton belichaamt dat profiel. “In dat centrum, dat zeer nauw zal samenwerken met de bouwindustrie, zullen de vruchten van onderzoek worden vertaald in innovatieve, praktische bouwoplossingen", aldus decaan D’Olieslaeger.