Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Trefdag Patiëntveiligheid focust op kwaliteitsvolle gezondheidszorg    5 mei 2015

Trefdag Patiëntveiligheid focust op kwaliteitsvolle gezondheidszorg
5 mei 2015

Is onze gezondheidszorg ook in de toekomst nog betaalbaar? Hoe houd je patiënten langer thuis? En welke oplossingen kunnen apps bieden? Deze – en meer – vragen komen vandaag (dinsdag 5 mei) aan bod op de ‘Trefdag Patiëntveiligheid’ in het Vlaams Parlement in Brussel. De Trefdag wordt georganiseerd door de onderzoeksgroep Patiëntveiligheid, Gezondheidseconomie en Zorginnovatie van de UHasselt.

“Veilige zorg is een evidente verwachting én een belangrijk kenmerk van kwaliteitsvolle zorg. Maar ondanks de vele inspanningen van het werkveld is het garanderen van patiëntveiligheid niet evident”, zegt prof. dr. Dominique Vandijck. “Met deze Trefdag willen we alle spelers binnen de zorgsector goed informeren over zowel huidige als toekomstige evoluties rond patiëntveiligheid.”

De vergrijzing van de bevolking, de daaraan gekoppelde stijging van het aantal mensen met chronische aandoeningen, het gebrek aan middelen en arbeidskrachten, en de opkomst van technologische ontwikkelingen dwingen de zorgsector tegelijkertijd om na te denken over hun antwoord op deze uitdagingen. Experten en beleidsmakers – onder wie Vlaams minister Jo Vandeurzen – focussen tijdens deze ‘Trefdag’ vooral op het toenemende belang van kwaliteitsvolle, veilige, betaalbare en onderling goed afgestemde (eerstelijns)zorg.

Professor Vandijck: “Wat betekent solidariteit voor ons? Waaraan zou het nieuwe zorgmodel moeten voldoen? Hoe houd je patiënten langer in hun thuissituatie? Welke mogelijkheden kunnen technologische ontwikkelingen zoals apps en telemonitoring bieden? Wat betekent patiëntveiligheid vanuit het oogpunt van de huisarts en de patiënt? Het zijn maar enkele vragen die belangrijk zijn om ook in de toekomst ons gezondheidszorgsysteem duurzaam te houden, met ruimte voor innovatie en groei.”

“De UHasselt zet volop haar schouders onder het verbeteren van patiëntveiligheid en het mee helpen innoveren van de gezondheidszorg. Dat doen we niet enkel via opleidingen, vaardigheidstrainingen en wetenschappelijk onderzoek, maar ook via deze ‘Trefdag Patiëntveiligheid’ waarbij we zorgprofessionals, beleidsmakers, ondernemers én onderzoekers samenbrengen”, aldus prof. dr. Piet Stinissen, decaan van de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen van de UHasselt.

Postgraduaat Patient Safety
Tijdens de Trefdag lanceren de UHasselt School of Expert Education (SEE) en de UHasselt-onderzoeksgroep Patiëntveiligheid, Gezondheidseconomie en Zorginnovatie ook het postgraduaat Patient Safety. “Met deze opleiding willen we de kennis en kunde van zorgprofessionals rond patiëntveiligheid versterken”, zegt Tinne Lommelen (SEE). “Wat maakt zorg veilig? Hoe verklein je onbedoelde schade in het zorgproces? Welke acties kun je nemen om patiëntveiligheid te verhogen? Onderzoekers en ervaringsdeskundigen zullen tijdens de opleiding onder meer op deze thema’s ingaan.” SEE start in oktober 2015 met het postgraduaat.

www.uhasselt.be/Trefdag-Patientveiligheid