Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Studenten mobiliteitswetenschappen UHasselt winnen ‘AXA Award 2015’    7 jul 2015

Studenten mobiliteitswetenschappen UHasselt winnen ‘AXA Award 2015’
7 jul 2015

Vier UHasselt-studenten mobiliteitswetenschappen hebben de ‘AXA Award 2015’ gewonnen. De prijs (ter waarde van 500 euro) bekroont elk jaar de beste masterproeven over verkeersveiligheid, mobiliteit en duurzaamheid. Ben Ceyssens, Bert Dorleman, Michelle Geenen en Wouter van Haperen kregen de award tijdens de proclamatieviering op campus Diepenbeek.

Het is uitzonderlijk dat vier afstuderende masterstudenten bekroond worden met de ‘AXA Award’. “De masterproeven waren van een uitzonderlijk hoge kwaliteit. Daarom hebben we er, samen met AXA, voor gekozen om de award dit jaar aan méér studenten toe te kennen”, aldus juryvoorzitter prof. dr. Tom Brijs (Instituut voor Mobiliteit, UHasselt). Hieronder een overzicht van de vier gelauwerde masterproeven.


Optimalisatie van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

In zijn masterthesis zocht Ben Ceyssens naar oplossingen voor het routeringsprobleem van schoolbussen. Vooral bij het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs duiken er weleens problemen op, waardoor leerlingen vaak (te) lang op de bus moeten zitten. Naast de relevante wetenschappelijke literatuur over dit thema onderzocht Ben of open source software als oplossing voor dit routeringsprobleem kan worden gebruikt.

Interactie tussen bussen en fietsers op busbanen met medegebruik door fietsers

Hoe gedragen fietsers zich op busbanen en hoe wordt dat gedrag beïnvloed door de aanwezigheid van een bus? Hoe zit het met de verkeersveiligheid als fietsers op dergelijke banen rijden? En is de subjectieve verkeersveiligheid in overeenstemming met wat objectief wordt vastgesteld? In zijn masterproef probeerde Bert Dorleman een antwoord te vinden op al deze vragen. Het onderzoek (op basis van cameraobservatie en een enquête) gebeurde op twee busbanen: één in Gent en één in Kortrijk.

Invloed van agressief rijgedrag op de rijprestatie

Voor haar masterthesis deed Michelle Geenen onderzoek naar de verschillende oorzaken van verkeersagressie, soorten agressie en naar de verschillende manieren waarop verkeersagressie zich kan uiten. Aan de hand van vragenlijsten, computertaken en een rit in de rijsimulator van UHasselt-onderzoeksinstituut IMOB werden bij 50 mannelijke deelnemers verschillende invloedfactoren van agressief rijgedrag onderzocht. De effecten hiervan op het rijgedrag beoordeelde Michelle in concrete situaties die frustratie kunnen opwekken in het verkeer.

Effecten van aftelsystemen op de verkeersstromen en verkeersveiligheid

Wouter van Haperen onderzocht de effecten van aftelsystemen aan verkeerslichten op de ‘stroming’ van het verkeer en op de verkeersveiligheid. Deze systemen zijn vooral in de Verenigde Staten en Azië in het verkeer ingeburgerd. Uit wetenschappelijke literatuur is gebleken dat het succes van aftelsystemen in belangrijke mate afhangt van de heersende verkeerscultuur. Op basis van enkele experimenten uitgevoerd in de IMOB-rijsimulator, schetste Wouter in zijn masterproef een eerste beeld van de in België te verwachten effecten van aftelsystemen.