Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Toga’s en toespraken markeren start van nieuw academiejaar    23 sep 2015

Toga’s en toespraken markeren start van nieuw academiejaar
23 sep 2015

De Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL – haar partner in de Associatie – hebben op woensdag 23 september het nieuwe academiejaar officieel op gang getrokken. De dag begon met de uitreiking van de Diversiteitsprijs, gevolgd door de traditionele togastoet door de Hasseltse binnenstad en een ontvangst op het stadhuis – waar de UHasselt ook haar nieuwe pedel inhuldigde. Namiddag was er de academische zitting, waar rector Luc De Schepper stilstond bij de “dynamiek aan de UHasselt”.

Rector Luc De Schepper raakte in zijn toespraak de (uitstekende) inschrijvingscijfers aan. “In de afgelopen weken mocht de UHasselt in totaal 1.577 generatiestudenten verwelkomen. Een stijging van 17,8 procent ten opzichte van vorig jaar. Daarmee komt het totale aantal studenten op 5.872.” 

De rector verwees ook naar handelswetenschappen. “Met handelswetenschappen heeft de UHasselt weer wat meer slagkracht om de hersenvlucht helpen tegen te gaan. Door studenten te wapenen met kennis, onder te dompelen in de bedrijfspraktijk en, zo, op te leiden tot doeners, verbreedt zij de pool aan talent waaruit bedrijven kunnen putten.”

De groei van het opleidingsaanbod en de studentenpopulatie stelt de universiteit ook voor uitdagingen, zo zei rector De Schepper. “Het dwingt ons om onze eigen, interne organisatie te herbekijken. Het is onder meer daarom dat we een nieuwe, uniforme academische kalender zullen invoeren.”

Ecotron Hasselt University
In de toespraak passeerden ook de groei in het onderzoek de revue. “Het aantal peer reviewed, internationale UHasselt-publicaties steeg van 401 in 2013  naar 716 in 2014. Ook het aantal doctoraatsstudenten gaat in stijgende lijn: van 404 in 2010 naar 522 vorig jaar. Het aantal verdedigde doctoraten klokte vorig jaar dan weer af op 68 – ter vergelijking: in 2010 waren er dat 25, in 2013 65.”

De rector wees in dat verband ook op een toename van de inkomsten uit de zogenaamde tweede, derde en vierde geldstroom – geld verworven via competitieve kanalen als het FWO, IWT, EU en de privésector. “In 2014 bedroegen die inkomsten 18,3 miljoen euro voor toegepast onderzoek en 8,5 miljoen euro voor fundamenteel onderzoek. In 2008 was dat nog respectievelijk 14,4 en 4,2 miljoen euro.”

Er werd ook vooruitgeblikt op de op handen zijnde uitbreiding van de wetenschappelijke infrastructuur van de universiteit, met de bouw van de Ecotron Hasselt University en het Applicatiecentrum voor Bouw en Beton.

Oriëntering
Rector De Schepper kwam ook kort terug op het oriënteringsdebat. “Dat de UHasselt oriënteringsproeven afwijst, doet ze niet omdat ze een onweerstaanbare hang heeft naar splendid isolation of omdat ze niet in oriëntering gelooft. Wél omdat – notabene – wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat dergelijke testen én onbetrouwbaar zijn én kwalijke neveneffecten hebben.”

Vervolgens gaf hij een stand van zaken van het oriënteringstraject waaraan de UHasselt samen met Hogeschool PXL en secundaire scholen timmert. “Op de eerste resultaten van dit project is het dan wel wachten tot volgend jaar, dit oriënteringstraject onderstreept alvast onze vastberadenheid om een valabel instrument voor studiekeuzeadvies en -begeleiding te ontwikkelen.”

Vluchtelingencrisis
In het licht van de vluchtelingencrisis in Europa deed rector Luc De Schepper een oproep om een gift te doen op een speciale rekening die de UHasselt opende ten voordele van het Limburgse Vluchtelingenplatform. “Daarnaast doe ik een beroep op het vernuft en engagement van alle personeelsleden en studenten om de schouders te zetten onder vrijwilligersprojecten – zoals het geven van taallessen, bieden van huiswerkbegeleiding of helpen inrichten van lokalen in opvangcentra.” De UHasselt lanceerde een speciale webpagina (www.uhasselt.be/vluchtelingen) waarop studenten en personeelsleden kunnen zien waar er precies nood aan is. De webpagina bundelt ook alle activiteiten en acties.

Aan het einde van de zitting verklaarde rector Luc De Schepper het academiejaar officieel voor geopend.

Diversiteitsprijs én nieuwe pedel
De dag begon overigens met de uitreiking van de Diversiteitsprijs, die dit jaar aan zijn tiende editie toe was. De prijs – waaraan 1.500 euro verbonden is – ging dit jaar naar Mehmet Keskin, een voordracht van prof. dr. Marjan Vandersteen en prof. dr. Wim Pinxten van de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen. Daarna trok de stoet der togati zich op gang van de ambtswoning van de gouverneur naar het Hasseltse stadhuis, waar geklonken werd op een geslaagd academiejaar.

Op het stadhuis huldigde de UHasselt ook een nieuwe pedel in. Danny Smets – de allereerste pedel in de 42-jarige geschiedenis van de universiteit – droeg na negen jaar het pedelschap over aan Johan Schoofs.

In de bijlage kunt u de toespraak van rector Luc De Schepper teruglezen.

Bijlage