Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt en Stad Hasselt tekenen overeenkomst herbestemming Herkenrodekazerne    2 feb 2015

UHasselt en Stad Hasselt tekenen overeenkomst herbestemming Herkenrodekazerne
2 feb 2015

Op maandag 2 februari hebben de Stad Hasselt, het Autonoom Gemeentebedrijf Hasselt (AGB) en de UHasselt de ‘Herkenrode’-samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Zowel het historische Poortgebouw als de Witte Kazerne komen in handen van de universiteit, die er o.a. haar protocollaire ontvangstruimten (doctoraten, binnen- en buitenlandse gasten, Raad van Bestuur…), een deel van de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen en/of de School voor Mobiliteitswetenschappen en onderzoeksinstituut IMOB wil onderbrengen. Met de Herkenrodekazerne krijgt de UHasselt er een tweede ankerpunt in de stad bij, naast de site van de Oude Gevangenis.

De overeenkomst is een nieuwe stap in de zogenaamde ‘twee-campusstrategie’ van de UHasselt. Daarbij behouden de opleidingen in de (exacte, biomedische en toegepaste) wetenschappen hun stek aan de rand van de stad op campus Diepenbeek, met voldoende ruimte voor laboratoria, spin-offs, wetenschapsparken en incubatoren. De humane wetenschappen worden dan weer in de stad ondergebracht.

Voor de UHasselt betekent dit concreet dat naast de faculteit Rechten, ook de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen (BEW) naar het centrum van Hasselt zal verhuizen. De universiteit koopt in dat verband ook de GO!-gronden die grenzen aan de faculteit Rechten op de site van de Oude Gevangenis. “In samenhang met die uitgebreide Oude Gevangenissite zal Herkenrode een thuis bieden aan de faculteit BEW, al dan niet in combinatie met de School voor Mobiliteitswetenschappen, het onderzoeksinstituut IMOB en de business school SEE”, zegt Marie-Paule Jacobs, beheerder van de UHasselt. “In het Poortgebouw brengen we daarnaast onder meer vergaderzalen en protocollaire ruimten onder. Het prachtige historische pand leent zich immers perfect voor officiële ontvangsten en ceremonies, zoals de uitreiking van doctoraten.”

Ademruimte
Met haar twee-campusstrategie volgt de UHasselt niet enkel het gangbare voorbeeld van andere universiteiten in Europa. Belangrijker nog is dat de herbestemming van de Herkenrodekazerne en de uitbreiding van de Oude Gevangenissite de nodige ademruimte op campus Diepenbeek creëren.

Rector Luc De Schepper: “Vanaf september 2015 krijgt de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen er de opleiding handelswetenschappen bij. Dat maakt een verhuizing naar de stad nóg wenselijker. De groei van het onderzoek aan de faculteit Wetenschappen en de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen, en de bedrijvigheid die dat met zich meebrengt, zorgde er immers al voor nijpend plaatsgebrek. En de integratie van hogeschoolopleidingen kinesitherapie, industrieel ingenieur, architectuur en interieurarchitectuur bracht eveneens meer docenten, studenten én meer onderzoek met zich mee. De ruimte die met de verhuizing van de faculteit BEW vrijkomt, zullen we dus probleemloos kunnen invullen.”

Studentencampus Elfde Linie
“De huisvesting van de UHasselt in de Herkenrodekazerne en de Oude Gevangenis geeft uitstraling aan Hasselt als universiteitsstad”, zegt burgemeester Hilde Claes. “Bovendien geeft het een blijvende herbestemming aan historisch belangrijke gebouwen. En door het nieuwe gebouw voor de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen komt ook de studentencampus Elfde Linie weer een stapje dichterbij. Dit alles versterkt Hasselt, creëert jobs, ontwikkelt het wonen voor jongeren en laat UHasselt toe om te groeien.”

“We kiezen er ook nadrukkelijk voor om het project te laten verlopen via het AGB, precies omdat het zo belangrijk is op vlak van stadsontwikkeling. Zo realiseren we een doorsteek naar het Dusartplein om de site beter te ontsluiten. Het luik ‘wonen’ dat op de site zal worden gerealiseerd, heeft dan weer als doel om meer mensen toe te laten om in de binnenstad te komen wonen. Dit is belangrijk, want zo willen we ook ’s avonds zorgen voor meer beweging in het stadscentrum. Momenteel wonen er 2.072 inwoners binnen de Groene Boulevard, en met dit project kunnen we dit verder uitbreiden”, besluit burgemeester Claes.

“Met de Oude Gevangenis kreeg de UHasselt een eerste ankerpunt in het hart van de stad. De Herkenrodekazerne en de komst van de economiestudenten geven de universiteit weer wat meer zichtbaarheid in Hasselt”, aldus rector De Schepper.

Dit project wordt gefinancierd met steun van Limburg Sterk Merk (LSM).