Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt-masterstudenten bekijken businessmodellen van Genkse bedrijven    17 mrt 2015

UHasselt-masterstudenten bekijken businessmodellen van Genkse bedrijven
17 mrt 2015

Gisteren (17 maart) gaven Stad Genk, de UHasselt en het Genkse bedrijfsleven in het Thor Park het startschot van een uniek samenwerkingsproject. Masterstudenten Management gaan de businessmodellen van een zestal Genkse bedrijven analyseren, hertekenen en optimaliseren. De samenwerking – die gebaseerd is op het befaamde Business Model Canvas – kadert in het onderdeel ‘Business Modelling’ van UHasselt-gastprof Matty Paquay.

In het project analyseren de UHasselt-studenten, samen met de bedrijfsleiding, het businessmodel van de participerende bedrijven. Vervolgens zoeken ze in overleg naar verbeterpunten en opportuniteiten die tot hiertoe onbenut bleven. Om dit te kunnen doen, kregen ze van september tot januari een opleiding van gastprofessor Matty Paquay (één van de slechts 30 personen wereldwijd die door de wetenschappers die het Business Model Canvas bedachten, geaccrediteerd werden voor dit soort trainingen).

De keuze viel op Stad Genk omdat Genk graag een voortrekkersrol wil spelen op het vlak van het design van businessmodellen en het ondersteunen van bedrijven in hun ontwikkeling.

21 masterstudenten
“Ondernemingen krijgen steeds meer handige hulpmiddelen aangereikt die hen helpen om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het Business Model Canvas en Value Proposition Design zijn twee van die hulpmiddelen die in de praktijk zeer vaak worden gebruikt”, zegt prof. dr. Piet Pauwels, decaan van de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen. “We vinden het niet alleen belangrijk dat onze studenten deze strategische technieken beheersen. Meer dan een theoretische benadering, willen we hen laten ervaren hoe deze technieken in het bedrijfsleven worden toegepast of toegepast kunnen worden. Daarom hebben we Matty Paquay gevraagd om bij ons als gastdocent Business Modelling te doceren. Door de deelname van zes Genkse bedrijven kunnen de studenten bovendien leren in real life.”

Zwaktes en groeipotentieel
De bedoeling in dit tweede, praktijkgerichte deel van de opleiding is dat de 21 studenten en zes Genkse bedrijven van elkaar gaan leren. Midden mei ronden ze het traject af. “Het design van businessmodellen wordt traditioneel toegepast voor start-ups”, zegt Matty Paquay. “Maar de technieken zijn minstens even doeltreffend voor grote bedrijven die de opstartfase al lang voorbij zijn.”

Business Model Canvas helpt bedrijven om inzicht te krijgen in hun eigen bedrijfsmodel. Deze strategische technieken brengen ook zwaktes in een bedrijfsmodel naar boven en tonen waar er groeipotentieel zit. “Om de studenten écht te laten leren hoe ze deze technieken moeten toepassen, hebben wij ervoor gekozen om hen te laten werken met echte bedrijven, in reële omstandigheden. In zo’n samenwerking leren zowel de studenten als de bedrijven zeer veel bij.”

Voor dit eerste jaar werd bewust gekozen voor familiale bedrijven in de maakindustrie. Matty Paquay: “Genk is een stad die ook in de toekomst van de nieuwe maakeconomie blijft geloven. De praktijkervaring leert dat het toepassen van het (her)tekenen van bedrijfsmodellen en waardemodellen in familiebedrijven heel wat ongebruikt potentieel naar boven weet te halen.”

Geloof in samenwerking
Stad Genk sprak zijn netwerk en contacten aan en vond zes bedrijven bereid om deel te nemen. Schepen Erik Gerits (Economie) is zeer blij met het initiatief. “Genk is een ondernemende stad die voortdurend op zoek is naar nieuwe modellen en instrumenten om het ondernemerschap in de stad en regio te versterken en te verruimen. We geloven in de samenwerking tussen overheden, kenniscentra en het bedrijfsleven.”