Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt-studente wint thesisprijs Nationaal College der Accountants België    2 sep 2015

UHasselt-studente wint thesisprijs Nationaal College der Accountants België
2 sep 2015

De masterscriptie van UHasselt-afgestudeerde Laura Deroy (TEW) is onlangs bekroond met de hoofdprijs (750 euro) van het Fonds NCAB (Nationaal College der Accountants van België). De thesis werd begeleid door prof. dr. Nadine Lybaert, verbonden aan de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen van de UHasselt.

Voor haar masterproef – die ze in 2014 schreef tijdens haar masteropleiding in de toegepaste economische wetenschappen (optie Accountancy & Finance) – voerde Laura Deroy onderzoek naar het effect van internetrapportering van informatie over het intellectueel kapitaal op de kapitaalkost voor beursgenoteerde bedrijven. “Omdat in het verleden reeds bewezen werd dat er een verlaagde kapitaalkost is voor bedrijven wanneer ze vrijwillig informatie over zichzelf rapporteren, is het belangrijk om hier meer gedetailleerd en genuanceerd onderzoek naar te voeren”, aldus Laura.

In haar onderzoek focuste ze bewust op de internetrapportering van die informatie-elementen aangaande het intellectueel kapitaal (waar analisten het meeste belang aan hechten). “Voor het onderzoek zocht ik op de website van een zorgvuldig geselecteerde groep beursgenoteerde Belgische bedrijven naar de aanwezigheid ervan. Rekening houdend met een aantal omgevingsfactoren bekeek ik vervolgens het effect van de rapportering op de kapitaalkost van de bedrijven.”

In tegenstelling tot wat verwacht werd, blijkt uit het onderzoek dat er géén significant verband bestaat tussen de internetrapportering van informatie over het intellectueel kapitaal en de kapitaalkost van de beursgenoteerde bedrijven.

Deloitte
Nadat ze in juni 2014 als master in de TEW afstudeerde aan de UHasselt, trok Laura Deroy naar de KU Leuven voor een master-na-masteropleiding in de fiscaliteit. Sinds kort is ze aan de slag bij Deloitte.