Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Universiteit Hasselt en Université de Namur sluiten samenwerkingsakkoord    15 sep 2015

Universiteit Hasselt en Université de Namur sluiten samenwerkingsakkoord
15 sep 2015

De Universiteit Hasselt en Université de Namur gaan nauwer samenwerken op het vlak van onderwijs en onderzoek. Dinsdag (15 september) ondertekenden rectoren Luc De Schepper en Yves Poullet in de ambtswoning van de gouverneur een samenwerkingsakkoord. De twee uniefs zullen onder meer een uitwisselingsprogramma voor studenten, docenten en onderzoekers op poten zetten. Ook komen er gemeenschappelijke doctoraten.

Om de mobiliteit van haar studenten, docenten en onderzoekers nog verder aan te wakkeren, gaat de UHasselt voortdurend op zoek naar partnerschappen in het buitenland. “Maar als we mooie samenwerkingsakkoorden kunnen opzetten met een universiteit die op een uur rijden van Hasselt ligt, dan mogen we die kans niet laten liggen”, zegt rector Luc De Schepper.

In het samenwerkingsakkoord spreken de UHasselt en UNamur onder meer af om gemeenschappelijke doctoraten op te zetten. Dat betekent dat professoren uit de twee instellingen samen vier jaar lang een doctorandus begeleiden. De jonge onderzoeker zal zijn onderzoek zowel aan de UHasselt als UNamur kunnen uitvoeren. Deze maand nog worden al twee gezamenlijke doctoraatsprojecten gelanceerd.

Daarnaast maakt het akkoord de weg vrij voor de uitwisseling van studenten, docenten en onderzoekers. Zo kunnen UHasselt-studenten vanaf volgend academiejaar, via Erasmus Belgica, een semester studeren in Namen – en vice versa.

“Hetzelfde DNA”
“De UHasselt is traditioneel een universiteit die de samenwerking met andere instellingen in binnen- en buitenland zoekt. Dat biedt namelijk mooie kansen voor onze studenten én onderzoekers”, aldus rector Luc De Schepper. “Met de UNamur delen we alvast hetzelfde DNA. We zijn even groot en lijken op elkaar als het gaat om opleidingsaanbod en onderzoeksspeerpunten.”

Namens de Université de Namur was rector Yves Poullet aanwezig, die het akkoord verder toelichtte. “De UNamur bevestigt met deze overeenkomst de traditie die ze heeft in het verwelkomen van Nederlandstalige studenten. Wij zijn er trots op dat we in het verleden Vlamingen als oud-premier Jean-Luc Dehaene als student in onze rangen telden”, aldus rector Poullet.

De ondertekeningsceremonie werd ook bijgewoond door gouverneur Herman Reynders en diens Naamse ambtgenoot Denis Mathen.

Foto (v.l.n.r.): gouverneur Herman Reynders, rector Yves Poullet (UNamur), rector Luc De Schepper (UHasselt) en gouverneur Denis Mathen van Namen.