Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

VIB start onderzoeksgroep rond MS op aan UHasselt    24 nov 2015

VIB start onderzoeksgroep rond MS op aan UHasselt
24 nov 2015

Vandaag (24 november) openden het VIB en de UHasselt het Kleinewietfeld Lab op campus Diepenbeek. Prof. dr. Markus Kleinewietfeld, die de onderzoeksgroep zal leiden, werd via een internationale selectie aangetrokken om zijn MS-onderzoek verder uit te bouwen binnen de muren van VIB/UHasselt. Het labo – gehuisvest in het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) – is de eerste VIB-groep aan de UHasselt. Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters woonde de officiële opening bij.

Met zijn VIB/UHasselt-onderzoeksgroep wil prof. dr. Markus Kleinewietfeld de processen doorgronden die leiden tot autoimmuunziekten zoals Multiple Sclerose (MS). Concreet zal hij onderzoeken hoe voeding en het microbioom (de verzameling van bacteriën, schimmels, virussen en andere micro-organismen) de regulatie van het afweersysteem bij ziektes zoals MS beïnvloeden. De jarenlange expertise van de UHasselt in MS-onderzoek – gecombineerd met de focus van het VIB op basisonderzoek en het vertalen ervan naar toepassingen – heeft de internationale toponderzoeker overtuigd om naar Vlaanderen te komen.

“De aanstelling bij VIB en UHasselt biedt een uitstekende context voor mijn onderzoek. Aan BIOMED is er de voortreffelijke wetenschappelijke en klinische omgeving in het onderzoek naar autoimmuunziekten, binnen VIB de sterke concentratie van kennis rond immunologie, basis en toegepast onderzoek en state-of-the-art infrastructuur”, aldus Markus Kleinewietfeld. “De groep die ik zal leiden, kan een perfecte aanvulling zijn op het bestaande onderzoek aan zowel de UHasselt als het VIB én kan nieuwe raakvlakken voor verdere samenwerking en projecten bieden.”

De verdere uitbouw van het MS-onderzoek aan de UHasselt kadert binnen het SALK-plan. De versterking van de onderzoekscluster zal op termijn moeten leiden tot patenten en spin-offs die het biotechlandschap in Vlaanderen en Limburg zullen versterken. Via het SALK-programma wordt er in de volgende vier jaar 1,6 miljoen euro geïnvesteerd in de Kleinewietfeld-groep. Hiermee zal Markus Kleinewietfeld een viertal onderzoekers aanwerven. Daarnaast verwierf hij een prestigieuze ERC-beurs van bijna 1,5 miljoen euro die hij eveneens zal inzetten om zijn onderzoeksteam te versterken.

Sterke traditie MS-onderzoek
“De Vlaamse Regering vindt het belangrijk om in te zetten op innovatie. We zijn dan ook trots dat we door de investeringen via het SALK-programma en de samenwerking met twee sterke partners, VIB en UHasselt, toponderzoeker Markus Kleinewietfeld naar Vlaanderen hebben kunnen halen”, zegt Vlaams minister Philippe Muyters (Werk, Economie, Innovatie en Sport). “Deze versterking van de expertise in MS-onderzoek zal het Vlaamse biotechonderzoek internationaal nog meer op de kaart zetten.”

Volgens prof. dr. Piet Stinissen (decaan faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen UHasselt) opent de participatie in het VIB-netwerk perspectieven voor de versterking van het biotechlandschap in Vlaanderen in Limburg. “Het VIB heeft een sterke traditie als het gaat om de opstart en groei van beloftevolle biotechondernemingen. De sterke expertise rond autoimmuunziekten van de nieuwe VIB-groep in BIOMED kan leiden tot nieuwe interacties en samenwerkingsverbanden met biofarmabedrijven in de regio en kan aan de basis liggen van nieuwe spin-offbedrijven in de sector.”

Met de opstart van de VIB-UHasselt-groep onder leiding van Markus Kleinewietfeld krijgt de samenwerking tussen VIB en UHasselt concreet vorm, aldus nog Jo Bury (Managing Director VIB). “Dit is een onderzoeker die de stiel geleerd heeft in Harvard en nu aansluit bij VIB om zijn onderzoek rond MS gestalte te geven. Zijn werk werd recent bekroond met een ERC-beurs, een kwaliteitslabel voor zijn onderzoek. Kleinewietfelds expertise en plannen voor de toekomst passen perfect binnen de onderzoekslijnen van VIB en zullen een toegevoegde waarde betekenen voor de onderzoeksgemeenschap van VIB en Vlaanderen.”

Harvard, Yale, MIT
Markus Kleinewietfeld is bioloog van opleiding en behaalde in 2006 een doctoraat aan de Vrije Universiteit van Berlijn. Nadien voerde hij onderzoek aan het Max-Delbruck Centrum voor Moleculaire Geneeskunde in Berlijn (2006-2009) en aan de Harvard Medical School en het Broad Institute van MIT en Harvard (2009-2014). Van 2010 tot 2013 was hij als geassocieerd onderzoeker verbonden aan Yale University School of Medicine, in 2013 trok hij naar de Technische Universiteit van Dresden. Markus Kleinewietfeld, die aan de UHasselt zal worden aangesteld als professor, heeft een sterk wetenschappelijk dossier met diverse publicaties in internationale toptijdschriften.